Peľ končí, problémy môžu robiť roztoče a vnútorné alergény

Rust Mite

Podľa monitorovacích staníc Peľovej informačnej služby (PIS) SR umiestnených v Banskej Bystrici Bratislave, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline, ktoré sú ešte stále v prevádzke, jesenné počasie prinieslo výrazný pokles peľu v ovzduší. Denné koncentrácie peľu sú veľmi nízke a naďalej sa budú pohybovať už len v alergologicky nevýznamných hladinách, a to aj pri možnom oteplení. Pozvoľne dochádza aj k poklesu denných koncentrácií spór plesní.

„U najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – ambrózie, bola v uplynulých dňoch nameraná najvyššia denná koncentrácia 13 peľových zŕn na meter kubický vzduchu v Nitre. V uplynulom týždni sa teda okrem veľmi nízkych koncentrácií peľu ambrózie vyskytoval v ovzduší ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách aj peľ paliny, slabo alergizujúcej pŕhľavy, peľ tráv z čeľade lipnicovitých, mrlíkovitých a astrovitých. Denné koncentrácie spór plesní v ovzduší mierne poklesli, ale stále dosahovali veľmi vysoké denné koncentrácie. Naďalej sa udržiava dominancia rodov Cladospórium, Alternária a Epicoccum“, konštatuje k aktuálnej peľovej situácii RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku.

Viac pozornosti však treba v tomto období venovať likvidácii alergénov z vnútorného prostredia. Hlavným a jedným z najagresívnejších alergénov v domácom prostredí sú roztoče (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae). Majú radi vlhko a teplo (najlepšími podmienkami na rozmnožovanie roztočov je relatívna vlhkosť 70% a teplota 25°C). Ich množstvo narastá medzi augustom a októbrom, druhý vrchol ich života nastane v období od februára do marca. Alergén roztoča sa vznáša vo vzduchu tesne po jeho rozvírení.