Nový rok priniesol viac chorých, laboratóriá izolovali vírus chrípky typu B

Young woman with flu virusJednu vzorku pozitívnu na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie zachytili vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva, kde počas 1. kalendárneho týždňa 2014 vyšetrili 16 nazopharyngeálnych výterov a 12 dvojíc sér. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrili 513 vzoriek biologického materiálu (236 nazofaryngeálnych výterov a  277 dvojíc sér), z ktorých v piatich prípadoch potvrdili vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v desiatich prípadoch RS vírus, v desiatich prípadoch adenovírus a v jednom prípade potvrdili vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva SR.

Chorobnosť stúpla o 29%

Počas práve sa končiaceho 1. kalendárneho týždňa 47% lekárov pre deti a dorast a  37% všeobecných lekárov pre dospelých nahlásilo 19 592 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 893,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. V porovnaní s posledným týždňom roku 2013 prišlo k nárastu chorobnosti o 29%. Takmer u 2% pacientov ochorenie komplikovali najmä sinusitídy (186 pacientov), otitídy (109) a pneumónie (80).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2014 hlásených 1 520 ochorení (chorobnosť 69,3/100 000), čo je 7,8% z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najviac chorých na ARO aj CHPO bolo v skupine 0 – 5 – ročných detí.

V 1. kalendárnom týždni 2014 nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených osem prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: ok

Foto: Fotolia

Grafy: ÚVZ SR