NR SR dala „zelenú“ dôležitým zmenám v zdravotníctve

Doctor talking to senior patient

Zmenám z dielne ministerstva zdravotníctva dali dnes poslanci v parlamente „zelenú“. Po novom tak budú ambulantné pohotovosti v každom okrese, rozšíri sa rozsah preventívnych prehliadok a všeobecní lekári budú v ambulanciách dostupnejší pacientom na základe minimálneho stanoveného rozsahu ordinačných hodín. 

Ambulantné pohotovosti budú v každom okrese

Ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby budú dostupnejšie po celom Slovensku na viacerých miestach, ako je tomu v súčasnosti. Fungovať budú v každom okresnom meste a to do 22.00 h. Prax ukázala, že po tomto čase do nich už pacienti takmer vôbec nechodia. „Lekári v súčasnosti v ambulantnej pohotovosti často slúžili do siedmej ráno, neprišiel im žiadny pacient a následne ráno nastupovali do svojich ambulancií,“ povedal po rokovaní v parlamente minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Pacienti sa nemusia obávať. Postarané o nich bude aj v noci. „Ambulantná pohotovostná služba nie je pre ťažké stavy ako napríklad infarkty alebo vážne zranenia, o takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach, v prípade potreby sa volá priamo záchranka,“ vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva.

Ambulantná pohotovosť bude k dispozícii:

V pracovných dňoch: 16.00 h – 22.00 h

V dňoch pracovného pokoja: 7.00 h – 22.00 h

Všeobecní lekári v ambulanciách budú pre pacientov dostupnejší

Zmeny nastanú aj v rozsahu ordinačných hodín všeobecných lekárov, ktorí by mali byť po novom dostupnejší pre pacienta. Na rozdiel od súčasnosti, kedy rozsah ordinačných hodín stanovený nie je, po novom budú musieť byť pacientovi k dispozícii 35 ordinačných hodín týždenne a minimálne 2 razy v týždni do 15.00 h.

„Nemožno všetkých hádzať do jedného vreca, ale prax ukázala, že sa vyskytli prípady, kedy praktickí lekári neboli pacientom k dispozícii v ambulanciách už o 12tej hodine napoludnie, a preto šli ľudia v podvečerných hodinách na pohotovosť,“ vysvetlil dôvod tejto zmeny minister zdravotníctva.

Zákon myslí aj na prípady, kedy z objektívnych príčin lekár stanovený rozsah nemôže dodržať. Samosprávnym krajom dávame zároveň možnosť schváliť aj menší rozsah ordinačných hodín v prípadoch hodných osobitného zreteľa. Takýto prípad je napríklad ten, kedy by bolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblastiach, kde je len jeden lekár vo viacerých zdravotných obvodoch. Dôvodom môže byť aj vek alebo zdravotný stav lekára, na základe ktorého nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť v uvedenom plnom rozsahu,“ vysvetlil minister.

Pribudnú preventívne prehliadky hradené z verejného zdravotného poistenia

Pacienti budú mať k dispozícii širší rozsah preventívnych prehliadok. Rozšíria sa u všeobecných lekárov a stomatológov. U ľudí starších ako 15 rokov pribudne napríklad možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa bude súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti budú mať zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom. „Rozširujeme rozsah preventívnych prehliadok, ktoré majú ľudia k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia. Včasná prevencia je dôležitou kontrolou zdravia a pri prípadnom ochorení pomáha k jeho včasnému podchyteniu a následne úspešnej liečbe. Vyšetrenia, o ktoré plánujeme rozšíriť súčasný rozsah preventívnych prehliadok, pomôžu k včasnému zachyteniu viacerých diagnóz,“ priblížil Tomáš Drucker.

Poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie sa zníži, bude fixne stanovený

Úhrada za výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bude jasne stanovená. Po novom to budú maximálne 2 eurá. V súčasnosti boli prípady, kedy pacienti za uvedený úkon zaplatili aj 5 či  15 eur.

Novela prinesie aj sprísnenie sankcií za nedovolené vyberanie poplatkov.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com