Sociálna poisťovňa skontrolovala v auguste okolo šesť tisíc ľudí na PN

Sociálna poisťovňa (SP) v auguste 2017 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 5674 dočasne práceneschopných poistencov. Podozrenie na jeho nerešpektovanie potom ďalej preverovala u 1323 osôb.

Z tohto počtu ošetrujúci lekári následne ukončili práceneschopnosť 258 občanom. Porušenie liečebného režimu sa preukázalo v 27 prípadoch. Z dôvodu porušenia ďalších povinností dočasne práceneschopného poistenca SP v auguste 2017 pokutovala celkom 4 poistencov.

“Opakovane upozorňujeme občanov, aby počas dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavali liečebný režim nariadený ich ošetrujúcim lekárom. Občan, ktorý poberá dávku nemocenské, je v súlade s určeným liečebným režimom povinný riadiť sa pokynmi lekára, užívať predpísané lieky, dodržiavať pokojový režim a čas vychádzok, či vystríhať sa všetkého, čo by mohlo nepriaznivo pôsobiť na liečenie, alebo sťažovať obnovovanie pracovnej schopnosti,” povedal pre TASR hovorca poisťovne Peter Višváder.

Kontrolu práceneschopného občana môže Sociálna poisťovňa vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa, alebo inej fyzickej či právnickej osoby. Pri nedodržaní liečebného režimu poistenec stráca nárok na výplatu nemocenskej dávky. Jej výplatu SP zastaví odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Zdroj: TASR

Foto: TASR