VšZP uhrádza najviac za zdravotnú starostlivosť zo všetkých poisťovní

3riadkove_VsZP_logoVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) zverejnila unikátne čísla a fakty, ktorými vyvracia najväčšie mýty informujúce o jej zlej finančnej kondícii. Zavádzajúce mýty sa týkajú vypovedania zmlúv lekárom, vysokých prevádzkových nákladov či zlej finančnej kondície pre plnenie ozdravného plánu. Oficiálne čísla z úradných zdrojov potvrdili opak.

VšZP vynaložila v roku 2016 na liečbu jedného poistenca v priemere 925 eur, čo je oproti ostatným zdravotným poisťovniam o stovky eur viac. Ako jediná zdravotná poisťovňa zazmluvňuje optimálnu sieť na okresnej úrovni, vo svojom zmluvnom portfóliu má  takmer 9-tisíc zdravotníckych zariadení, viac ako 29-tisíc lekárov, či vyše 2-tisíc lekární. „Odmietam mýty, že VšZP je v hlbokej strate, že musí šetriť kvôli ozdravnému plánu, že málo platí a ruší zmluvy s nemocnicami. Nie je to pravda. Dokazujú to aj oficiálne čísla z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a  z verejne dostupných účtovných závierok. VšZP nemá ani najdrahšiu prevádzku. Náklady, ktoré nesúvisia so zdravotnou starostlivosťou, nepresiahli v minulom roku 35 eur na jedného poistenca, čo je o desiatky eur menej oproti ďalším dvom poisťovniam. To o nás hovorí, že nemíňame na budovy, sekretárky, autá, či zamestnancov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

VšZP tiež vypracovala finančný profil prichádzajúcich a odchádzajúcich poistencov. Do najväčšej zdravotnej poisťovne vstupujú predovšetkým ľudia, ktorých liečba je o takmer 12% drahšia v porovnaní s priemernými ročnými výdavkami na poistenca. Naopak, odchádzajú tí, ktorých zdravotná starostlivosť je pre VšZP lacnejšia v porovnaní s priemerom až o 34%. „To je dôkaz, že kým je človek mladý a lekárov navštevuje len sporadicky, nemá možnosť posúdiť skutočné rozdiely medzi zdravotnými poisťovňami. Až keď prichádzajú väčšie problémy so zdravím, v praxi zistí, že VšZP dáva najviac,“  hovorí Miroslav Kočan.

Hoci vo VšZP je poistených 63% všetkých poistencov na Slovensku, jej podiel z celkového objemu prostriedkov vynaložených na zdravotnú starostlivosť predstavuje až 70%. V onkologickej liečbe je to dokonca až 74%, v kardiologickej a diabetologickej 73%. V prepočte teda štátna poisťovňa dáva na zdravotnú starostlivosť o 83 mil. eur viac ako predstavuje podiel jej poistencov.

VšZP sa zodpovedne stará aj o ťažko chorých pacientov,  na finančne náročnú liečbu vynakladá ročne desiatky miliónov eur. Najdrahším pacientom bol napríklad v roku 2016 poistenec so špecifickým metabolickým ochorením, ktorého celkové náklady na liečbu sa vyšplhali na viac ako 918-tisíc eur. K najnákladnejším operáciám už dlhodobo patria transplantácie, najmä srdca, jedna stojí poisťovňu takmer 245-tisíc eur. Najvyššia suma za lieky pre jedného poistenca v uplynulom roku predstavovala viac ako 915-tisíc eur.

VšZP rovnako vyvracia mýtus, že je zastaraná a skostnatená inštitúcia. Priebežne slovenským pacientom prináša nové špičkové liečebné postupy, ktorými sme sa dotiahli na svetovú úroveň. „Spomeniem napríklad vyšetrenie spyglass, ktoré v rozvetvených žlčových cestách rozlíši príčinu ich zúženia a zachytí aj prípadné nádory. K najnovším tiež patria progresívne postupy v detskej ortopédii pri liečbe plochých nôh či kostných nádoroch. Tu sme jediná poisťovňa, ktorá pri kostných nádoroch u detí uhrádza náhrady stehnovej kosti, ktoré rastú spolu s nimi, len priložením magnetického prístroja na kožu,“  podrobnejšie opisuje nové metódy riaditeľka zdravotného a revízneho odboru VšZP MUDr. Beata Havelková.

VšZP bude aj naďalej klásť dôraz na prevenciu. Že sa to vypláca, potvrdzujú štatistiky, podľa ktorých sa v minulom roku napríklad v ambulanciách všeobecných lekárov podarilo v rámci štandardných preventívnych prehliadok zachytiť takmer 2 400 ochorení vysokého krvného tlaku, u gynekológa viac ako 500 ochorení krčka maternice vo včasnom štádiu, či odstrániť polypy ako potencionálne ložiská onkologického ochorenia u vyše 400 prípadov v rámci preventívnej kolonoskopie.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.