NSK – krajské nemocnice vykazujú predbežný zisk takmer milión eur

TASR

Nemocniciam v Topoľčanoch a Leviciach sa darí fungovať bez dlhov a v plusových číslach. Obe zdravotnícke zariadenia spravuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prostredníctvom neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami (NsP).

Podľa slov riaditeľky organizácie Marty Eckhardtovej vykázali NsP k 30. júnu 2015 predbežný zisk vo výške 983.266 eur. Na tomto výsledku sa nemocnica v Topoľčanoch podieľala sumou 700.982 eur, pričom náklady na jej prevádzku dosiahli 7.393.307 eur a výnosy 8.094.289 eur. Kladné hospodárenie v zdravotníckom zariadení v Leviciach dosiahlo 282.284 eur. Náklady nemocnice boli v hodnote 6.313.355 eur a výnosy v sume 6.595.639 eur.

Kladný hospodársky výsledok sa v oboch zdravotníckych zariadeniach podarilo dosiahnuť aj napriek tomu, že nemocnice museli od 1. januára realizovať zákonom stanovené zvýšenie platov lekárov a minimálnej mzdy. „To predstavuje zvýšenie nákladov na mzdy a zákonné odvody v nemocnici Topoľčany približne o 29.000 eur a v nemocnici Levice o 19.500 eur. Najväčší podiel na nákladoch predstavujú práve náklady na mzdy a zákonné odvody, a to v hodnote 7.802.158 eur. Na druhom mieste sú náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky v sume 2.721.572 eur,“ uviedla Eckhardtová.

Najväčší vplyv na dosiahnuté výnosy mali podľa jej slov tržby od zdravotných poisťovní, ktoré za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahli celkove 13.399.073 eur. To predstavuje 91,21 % výnosov nemocníc. “V oboch zdravotníckych zariadeniach má najväčšie zastúpenie Všeobecná zdravotná poisťovňa s podielom 70,99 %,“ vysvetlila Eckhardtová. Ako doplnila, na príjmoch krajských nemocníc majú podiel aj výnosy z nájomného vo výške 214.130 eur či tržby z predaja tovaru vo verejnej lekárni v Topoľčanoch v hodnote 449.885 eur.

Udržať prevádzku levickej a topoľčianskej nemocnice v plusových číslach je podľa riaditeľky NsP možné iba neustálym prehodnocovaním jednotlivých druhov nákladov a ich čo najhospodárnejším vynakladaním. „Tomu vedenie nemocníc venuje maximálne úsilie, rovnako aj hľadaniu nových možností zvyšovania výnosov a neustálymi rokovaniami s jednotlivými zdravotnými poisťovňami,“ dodala Eckhardtová.

Zdroj: TASR

Foto: TASR