O desať rokov Slovensko výrazne zostarne

Arzt misst Patientin den Blutdruck
Demografické prognózy do budúcnosti signalizujú, že populácia starne. Čím je krajina vyspelejšia, tým rýchlejšie starne. Tomuto vývojovému trendu by sa mala prispôsobovať aj ekonomika. Čoraz častejšie sa v tejto súvislosti hovorí o tzv. „striebornej ekonomike“.
V takejto ekonomike vytvárajú vysokú časť spotreby seniori. „Toto starnutie spôsobuje tlak na verejné financie hlavne v oblasti zdravotníctva a dôchodkového systému, ale zároveň vytvára šance pre ekonomiku,“ tvrdí Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV v Bratislave.
Starnúce obyvateľstvo vytvára nielen početnú skupinu spotrebiteľov, ale aj uchádzačov o zamestnanie. K 31. októbru sa počet uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov pohyboval okolo 90 tisíc. V tvorbe pracovných miest pre túto cieľovú skupinu sú najaktívnejšie skôr malé až rodinné podniky. Podľa Roberta Kičinu z Podnikateľskej aliancie Slovenska by firmy mali zainvestovať do ich rekvalifikácie a ďalšieho vzdelávania: „Ak budú firmy vhodne integrovať starších zamestnancov, tak môžu ťažiť najmä z ich skúseností.“
Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com