O výstavbu novej nemocnice v Bratislave majú investori veľký záujem

Projektový tím výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave sa do dnešného dňa stretol s 19-timi potenciálnymi záujemcami o tento projekt. Zástupcov ministerstva čakajú ešte posledné tri predkvalifikačné diskusie, ale už teraz je možné konštatovať, že stretnutia prekonali očakávania. Potvrdili, že projekt má všetky parametre na úspešnú realizáciu.

 

Počas septembra sa projektový tím výstavby  novej nemocnice stretol s potenciálnymi investormi projektu, ktorí splnili podmienky predkvalifikačnej debaty a prejavili záujem o stretnutie. Cieľom stretnutí bolo zistiť reakcie potenciálnych partnerov na nastavenie rysov nemocnice a potvrdenie dvoch kritických bodov projektu:

i.            bude o projekt dostatočný záujem?

ii.          bude projekt v súčasnom nastavení financovateľný a realizovateľný?

 

Na tieto otázky a desiatky ďalších muselo doteraz odpovedať 19 potenciálnych záujemcov, ktorí splnili všetky podmienky (z celkového počtu 28 spoločností, ktoré prejavili záujem o predkvalifikačné diskusie) a prišli na stretnutie do Bratislavy. Ide o 7 prevádzkovateľov medicínskych služieb, 6 developerov a 6 finančných inštitúcií z 10-tich krajín sveta (viď graf 1).

 

Graf 1: Prehľad partnerov podľa kategórie, ktorí sa zúčastnili na predkvalifikačných diskusiách

 

 

Developer / nemedicínsky operátor
Dalkia, a.s. Slovensko
J&T Real Estate, a.s. Slovensko
OHL ŽS, a.s. Slovensko – Španielsko
PORR AG (Strauss; Projektenwicklungsges) Rakúsko
Bouyages -  VCES, a.s. Francúzsko
Vinci – Prumstav, a.s. Francúzsko

 

Finančná inštitúcia
DIF Holandsko
Erste Group AG Rakúsko – Slovensko
John Laing Plc Veľká Británia
ČSOB, a.s. Slovensko
Council of Europe development bank Európska únia
ING Bank N.V. Slovensko

 

Operátor
Agel, a.s. Česká republika
Assuta Medical Centers Izrael
Ribera Salud Grupo Španielsko
Svet zdravia, a.s. Slovensko
VAMED AG Rakúsko
Synlab Czech / Slovakia s.r.o. Slovensko – Česká republika
Interhealth Canada Kanada

 

„Predkvalifikačné diskusie predbehli naše očakávania. O projekt je veľký záujem a na základe spätnej väzby môžeme s istotou povedať, že projekt výstavby novej nemocnice v Bratislave má všetky potrebné parametre, aby sa úspešne zrealizoval,“ povedal riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Ivan Poprocký. Vzhľadom na to, že o projekt bol mimoriadny záujem, proces diskusií so záujemcami sa musel predĺžiť o dva týždne.  Názory, pripomienky a komentáre partnerov sa líšili aj podľa toho, z ktorej krajiny spoločnosť pochádza, aké skúsenosti má s PPP projektmi a aké má informácie o slovenskom  zdravotníctve. Práve takáto  rozmanitosť skúseností  výrazne prispela ku kvalite stretnutí.

Všetky zásadné podnety aj otázky, ktoré rezonovali v diskusiách, boli analyzované  a následne zapracované do nastavených kritérií projektu, čo prispelo k lepšej pripravenosti  projektu výstavby novej nemocnice. Je to ďalší krok ku kvalitnému vstupu  do oficiálnej fázy verejného obstarávania, ktorá sa začína už tento mesiac.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR