Ocenenie pre slovenského lekára – doktoranda z Košíc

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prestížne ocenenie získal na nedávnom kongrese Európskej respiologickej spoločnosti v španielskej Barcelone doktorand v dennej forme štúdia na Klinike pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Radovan Tiško.

Každoročné vedecké podujatie European Respiratory Society zamerané na prezentáciu najnovších poznatkov a výsledkov výskumu v oblasti pneumológie sa konalo tento rok 7. až 11. septembra . Na medzinárodnom kongrese sa zúčastňujú lekári a vedci z celého sveta a tento rok to bolo približne 18 tisíc odborníkov z akademickej sféry a z klinickej praxe.

Je už tradíciou, že Európska respirologická spoločnosť každoročne odmeňuje najlepšie príspevky na tomto odbornom podujatí, pričom špeciálne ceny sú určené pre mladých vedeckých pracovníkov. MUDr. Radovan Tiško na septembrovom kongrese získal jedno z prestížnych ocenení v problematike spánkovej medicíny „The travel grant for sleep medicine 2013“. Jeho výskum sa zameriava na štúdium vplyvu obštrukčného spánkového apnoe na metabolizmus lipidov.

Spánkové apnoe je časté ochorenie, ktoré zvyšuje riziko aterosklerózy a porúch metabolizmu cukrov a tukov a preto predstavuje zvýšené riziko pre vznik srdcovocievnych ochorení diabetu (cukrovky). Výskumníci v posledných rokoch zistili, že na kornatenie tepien má vplyv nielen celková hladina takzvaného dobrého či zlého cholesterolu, ale aj veľkosť cholesterolových častíc a MUDr. Radovan Tiško vo svojej práci podporenej agentúrou APVV ukázal, ako spánkové apnoe a genetické faktory ovplyvňujú práve veľkosť častíc „dobrého a zlého“ cholesterolu. Práca vznikla v rámci medzinárodnej spolupráce košického tímu prof. MUDr. Ruženy Tkáčovej, DrSc., prednostky Kliniky pneumológie a ftizeológie, s kolegami na Univerzite v Palerme a Univerzite v Záhrebe. Informácie poskytla PR manažérka UPJŠ Košice Jaroslava Oravcová.

Ilustračné foto: archív redakcie