Ochranný limit doplatku na lieky sa týka dôchodcov aj detí

Fifty euro banknote whith pills on it

Prvý november 2015 je termín, ktorý prináša zmenu pre všetkých dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých občanov aj deti. Zdravotné poisťovne budú v rámci ochranného limitu na doplatky vracať pacientom za lieky viac peňazí, ako to bolo doteraz.

Novelu zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín schválila  koncom augusta vláda, v hlasovaní ju podporili aj poslanci Národnej rady SR. Ochranný limit sa v zmysle presadených zmien po novom týka aj detí do šesť rokov (štvrťročný ochranný limit pre deti do 6 rokov je vo výške 8 eur za kalendárny štvrťrok, ročne ide o 32 eur). Limit spoluúčasti pre ťažko zdravotne postihnuté deti do 6 rokov je 0 eur. Štvrťročný limit sa u starobných dôchodcov znížil z predošlých 45 eur na 25 eur, u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP je pokles z 30 eur na 25 eur. Ide teda o zmeny, ktoré sa dotýkajú oveľa širšieho spektra občanov ako doteraz,  dôležité je, že  u starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých obmedzenie  výšky dôchodku už neplatí.  Rozšírenie ochranného limitu na doplatky za lieky a zníženie limitu spoluúčasti  sa v praxi prejaví aj rozšírením  okruhu poistencov, ktorých sa táto úprava dotkne.

„Je to opäť jedna z ciest ako  pomôcť občanom, resp. ochrániť ich pred vysokými  doplatkami za lieky. Ide o oblasť, s ktorou sa občania stretávajú denne, preto som rád, že sa nám podarilo uviesť do praxe opatrenie, ktoré môže prispieť k posilneniu rodinných rozpočtov najzraniteľnejších skupín občanov,“ zdôraznil minister zdravotníctva Viliam Čislák.     

Spôsob, ako sa finančné prostriedky za doplatky dostanú k pacientom, sa nemení. Občania nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, tie im automaticky vrátia peniaze do 90-tich dní od skončenia kvartálu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com