Za kratšiu ordináciu vyšší príjem? Štátny tajomník MZ SR musí vysvetľovať

man and woman signing contract paper

Urologická ambulancia, ktorú vlastní štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mário Mikloši s manželkou, má štvorročnú zmluvu od štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) aj napriek tomu, že neplní jej vlastné podmienky na takéto zazmluvnenie. Špecializovaná ambulancia musí podľa nich fungovať aspoň 20 hodín týždenne, v Miklošiho ambulancii sa však ordinuje menej. Po tom, čo sa o zmluvu začala zaujímať TASR, poisťovňa oznámila, že trvanie zmluvného vzťahu skráti.

Ambulancia sídli v hlavnom meste. Podľa stanoviska Bratislavského samosprávneho kraja, ktorému lekári nahlasujú ordinačné hodiny, funguje štyri hodiny denne od pondelka do štvrtka, teda 16 hodín týždenne. Sám Mikloši, ktorý je aj jej odborným zástupcom, v nej pôsobí spolu s ďalšími lekármi a ordinuje v stredu od 10.00 do 14.00 h. Štátna poisťovňa má však podmienku, že takáto ambulancia musí fungovať minimálne 20 hodín. Pokiaľ ju spolu s ostatnými kritériami spĺňa, má zmluvný vzťah so VšZP garantovaný do roku 2019. Takúto zmluvu mala doteraz aj Miklošiho spoločnosť Uroflexx. Zmluva na dlhšie obdobie má byť podľa VšZP bonusom pre tých, ktorí plnia kritériá. Istota zmluvného vzťahu im má vytvárať lepšie podmienky na to, aby napríklad mohli investovať do vybavenia.

„Spoločnosť Uroflexx spĺňa všetky kritériá stanovené pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti a má zmluvu na štyri roky, teda do 31. marca 2019,“ uviedla najprv hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. Takúto zmluvu má 2350 poskytovateľov z 3787. Ostatní, ktorí všetky podmienky neplnia, majú zmluvy podmienečne do marca budúceho roka a od poisťovne dostali výzvu na nápravu. Podmienkou však je, že nejde o prioritné kritériá, medzi ktoré patria aj ordinačné hodiny. V regiónoch, kde má VšZP naplnenú optimálnu sieť, nedostala špecializovaná ambulancia neplniaca prioritné kritériá v tomto roku už ďalšiu zmluvu vôbec. Pokiaľ sieť naplnená nebola, VšZP ambulancii tiež predĺžila zmluvu podmienečne do marca 2016.

„Verejnú minimálnu sieť, ktorá je stanovená na kraje VšZP v odbore urológia v Bratislavskom kraji prekračuje niekoľkonásobne. Pokiaľ však ide o naplnenosť optimálnej siete, ktorú si VšZP stanovila na okresy a ktorá zohľadňuje skutočnú potrebu a rieši dostupnosť v rámci okresu, tú má VšZP v Bratislavskom kraji v odbore urológia naplnenú na 120 percent,“ priblížila Balážová. V tejto sieti urologických ambulancií sú aj ambulancie Univerzitnej nemocnice Bratislava, poskytujú však len špecifický rozsah starostlivosti.

Viacročnú zmluvu pre Uroflexx vysvetľuje štátna poisťovňa tým, že jej spoločnosť neoznámila zmenu ordinačných hodín. Poukazuje, že sa bežne stáva, že podmienky v ambulancii sa zmenia. Plnenie kritérií u špecialistov preto dvakrát ročne prehodnocuje, naposledy tak urobila v septembri, výsledky spracúva.

„Pri preverovaní medializovaného prípadu spoločnosti Uroflexx VšZP prekontrolovala celý spis a zistila, že poskytovateľ si nesplnil okrem oznámenia ohľadne zmeny konateľa aj oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa rozsahu ordinačných hodín. Na základe tohto zistenia VšZP poskytovateľovi zaslala dodatok zmluvy, ktorý upravuje termín trvania zmluvného vzťahu do 30. júna 2016,“ reagovala Balážová na otázku, či ambulancia spĺňa podmienku požadovaného rozsahu ordinačných hodín.

Nové kritériá pre ambulancie špecialistov nastavila VšZP vlani. Od apríla minulého roka platili len pre nové ambulancie a od začiatku tohto roka ich VšZP, tak ako dlhodobo avizovala, začala postupne uplatňovať u všetkých špecialistov. „Cieľom VšZP je nastavenie siete špecialistov tak, aby boli ich ambulancie lepšie dostupné pre pacientov, aby pacient našiel svojho lekára v ambulancii každý deň v týždni a aby kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti neovplyvňovali preplnené čakárne a prepracovaní lekári, ktorí majú niekoľko ďalších úväzkov a nestíhajú sa plnohodnotne venovať pacientom,“ vysvetlila Balážová.

Miklošiho ambulancia sa do povedomia verejnosti dostala minulý týždeň po tom, čo opozičný poslanec NR SR Miroslav Beblavý podal podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Dôvodom malo byť, že Mikloši ako štátny tajomník podpisuje zmluvy za svoju firmu so štátnou poisťovňou. To však ministerstvo zdravotníctva poprelo, VšZP následne potvrdila, že na zmluvách je len podpis jeho manželky. Situáciu malo spôsobiť to, že spoločnosť neoznámila, že Mikloši skončil ako konateľ spoločnosti. Krajská pobočka ho tak mala na dokumentoch ďalej uvádzať, aj keď ich už nepodpisoval.

Zdroj. TASR

Foto: fotolia.com