Očkovanie proti chrípke bez obmedzení hradia len súkromné poisťovne

Little baby get an injection

Jesenný čas je zároveň aj obdobím nástupu chrípky. Preventívne opatrenie – očkovanie je u nás stále na veľmi nízkej úrovni. Podiel zaočkovanej populácie sa za posledných desať rokov výrazne znížil. Kým od roku 2002 sme zaznamenávali každoročný nárast zaočkovanosti až na hodnotu 12,8 %, v ostatných troch chrípkových sezónach došlo k výraznému poklesu zaočkovanosti. V chrípkovej sezóne 2012 – 2013 to bolo na úrovni len približne 3 až 4%.

Kým najväčšia štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí vakcíny proti chrípke podľa zákona, teda len tým osobám, ktoré spĺňajú indikačné obmedzenia, súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera očkovanie proti chrípke poskytujú všetkým svojim poistencom bez obmedzenia bezplatne.

,,VšZP hradí očkovanie deťom od dovŕšenia tretieho roku veku do dovŕšenia 12. roku veku, osobám vo veku 59 rokov a starším a dispenzarizovaným pacientom bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami,” informovala hovorkyňa Petra Balážová.

Ako pre primárnykontakt.sk spresnila Judita Smatanová z Unionu, svojim poistencom hradia nielen vakcínu, ale aj samotný výkon. Podobne aj Dôvera očkovanie v sezóne od 1.9.2013 – 28.2.2014 uhradí všetkým svojim poistencom, ktorí prejavia záujem, a to aj v prípade, že nie sú splnené indikačné obmedzenia. Pacient dostane vakcínu na lekárskom predpise, pričom lekár očkovanie – výkon vykazuje ako 252 b a diagnózu Z 25.1. Predchádzajúci súhlas pre pacienta lekári nájdu na http://www.dovera.sk/lekar/a609/predchadzajuci-suhlas-na-nadstandardne-ockovania.

Ilustračné foto: internet