Od Vianoc dodala SZO do Sýrie 125 ton zdravotníckeho materiálu a liekov

Trousse à pharmacie militaireV priebehu ostatných dvoch týždňov doviezla Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) do Aleppo v Sýrii v troch zásielkách spolu 125 ton zdravotníckeho vybavenia a materiálu pre medicínsko – sanitárne zariadenia. Materiál putoval tak do oblastí kontrolovaných vládou, ako aj do oblastí pod kontrolou opozície. Ako informuje SZO, všetky tri zásielky obsahovali chirurgický materiál, lieky na chronické a infekčné ochorenia, inkubátori pre novorodencov, zariadenia na umelú ventiláciu pľúc a postele pre oddelenia intenzívnej starostlivosti.

Prvá zásielka vybavenia a zdravotníckeho materiálu vážiaca 26 ton slúži na liečenie viac než 55 tisíc pacientov a doručili ju do nemocnice v Aleppo 24. decembra 2013. Druhá zásielka mala 80 ton, určená je na liečbu 213 tisíc pacientov a rozdelili ju 3. januára 2014 mimovládnym a miestnym zdravotníckym organizáciám a Sýrskej spoločnosti Červeného polmesiaca v oblastiach, kde sa bojuje. Okrem toho ďalších 118 000 pacientov bude možné liečiť vďaka ešte jednej zásielke vážiacej 20 ton, ktorá bola adresovaná sýrskemu ministerstvu zdravotníctva v Aleppo.

Chronický nedostatok liekov

Od začiatku krízy v Sýrii sa situácia v zdravotníctve zhoršuje kvôli nedostatku liekov, zdravotníkov, ale aj poškodeniu zdravotníckych zariadení a zhoršenej dostupnosti k zdravotnej starostlivosti. V dôsledku veľkého poškodenia farmaceutických podnikov sa znížila výroba liečiv o 65 až 70%. Do marca 2011 sa až 90% liekov v Sýrii vyrábalo v miestnych fabrikách. Ceny za lieky na čiernom trhu narástli do takej miery, že sú pre väčšinu obyvateľstva nedostupné, osobitne na vidieku.

Spomínané dodávky SZO sú súčasťou nepretržitej pomoci v podobe liekov a zdravotníckeho vybavenia pre všetky zúčastnené strany konfliktu. V roku 2013 SZO a jej partneri rozdelili zdravotnícky materiál pre 4,6 milióna ľudí, pomáhali pri práci mobilných kliník a medicínsko-sanitárnych službách s pomocou 36 miestnych mimovládnych organizácií a ďalších partnerov z oblasti zdravotníctva. Pripravili 2500 miestnych zdravotníckych pracovníkov so zameraním sa na infekčné ochorenia a uskutočňovanie opatrení po vypuknutí ochorení, na chemické nebezpečenstvo, epidemický dohľad, nedostatok stravy a psychické zdravie.

Informácie o možných ohniskách nákazy

SZO zriadila systém rýchleho upovedomenia, výstrahy a odvetných akcií (EWARS) v podobe jednotiek pre detekciu prvých príznakov vzniku ohnísk nákazy. Detekcia ohnísk nákazy v počiatočných fázach hrá kľúčovú úlohu v prevencii šírenia choroby. V súčasnej dobe viac ako 400 bodov odovzdáva informácie do tohto systému od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v celej krajine.

Znepokojenie vyvolávajú útoky na zdravotnícke zariadenia a ich pracovníkov a preto SZO vyzýva všetkých účastníkov konfliktu, aby zachovávali nedotknuteľnosť a neutralitu zdravotníckych zariadení. ,,Ženevské konvencie poskytujú ochranu zdravotníkom, pacientom a zdravotníckym zariadeniam v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a všetky strany konfliktu sú povinné dodržiavať tieto dohody,“ konštatuje SZO.

Autor: ok

Foto: Fotolia