Alergikov v zime trápia roztoče, bytové plesne i chlad

electron  microscope-miteRespiračné alergie patria k najrozšírenejším typom reakcií na alergény z vnútorného prostredia. V súčasnosti nimi trpí približne jeden zo štyroch Európanov a z nich zhruba 20 percent ťažkou formou. Tieto alergie negatívne ovplyvňujú bežné aktivity ľudí, kvalitu spánku, pozornosť, pamäť, myslenie, ale aj produktivitu práce. Roztoče sú podľa najnovších štúdií až v 50 percentách pôvodcom respiračných alergií, ktoré často prechádzajú do ťažkých astmatických stavov. Odborníci odhadujú, že alergická nádcha a astma, ktoré tieto alergény vyvolávajú, majú v Európe každoročne za následok viac ako 100 miliónov zameškaných pracovných dní a dní školskej dochádzky.

Diagnostika alergénov v životnom prostredí

V rámci špecializácie odbornej činnosti sa oddelenie biológie životného prostredia (BŽP) banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) venuje okrem peľovej informačnej služby aj rozširovaniu diagnostiky ďalších alergénov v životnom prostredí.

„Vo vnútornom prostredí je to akreditovaná metóda – stanovenie prítomnosti alergénov roztočov v bytovom prachu. Princípom metódy je s pomocou biochemického testu stanoviť prítomnosť alergénov v exkrementoch roztočov, obsiahnutých vo vzorkách prachu z vnútorného prostredia, nájsť zdroj a miesta najväčšieho výskytu roztočov a overiť potrebu ich likvidácie aj iným spôsobom ako vysávaním. Tieto aktivity vykonáva oddelenie BŽP v úzkej spolupráci s Národným referenčným centrom pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie, pri RÚVZ B. Bystrica“, konštatuje RNDr. Janka Lafférsová z odboru lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

V bytovom prachu a v bytových priestoroch sú roztoče zastúpené najmä drobnými roztočmi čeľade Pyroglyphidae (veľkosť ich tela je 0,2 – 0,4 mm, podľa druhu a pohlavia). Ako uviedla hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, vo vlhkých starých domoch s lokálnym vykurovaním bol výskyt roztočov zreteľne častejší a vyšší, ako v suchých novostavbách s centrálnym kúrením. V súčasnosti so zatepľovaním panelových domov však dochádza k zvyšovaniu vnútornej vlhkosti a s tým aj k zvyšovaniu výskytu roztočov a nimi spôsobených alergií predovšetkým u detí.

Roztoče vylučujú alergény, ktoré sú vlastne tráviace enzýmy, obsiahnuté v ich exkrementoch. Alergény môžu byť uvoľňované aj z úlomkov mŕtvych tiel roztočov. „Alergény roztočov sú silne hygroskopické a vo vlhkom prostredí prenikajú z exkrementov, zachytávajú sa na prachových časticiach a spolu s nimi sú vdychované. Alergény jednotlivých druhov roztočov nie sú celkom totožné, ale sú si veľmi blízke a spôsobujú v organizme skrížené reakcie. U alergikov (predovšetkým detí) môžu vyvolať ťažké a dlhotrvajúce astmatické problémy, zápaly nosnej sliznice, nádchy, prípadne zápaly očných spojiviek,“ konštatovala RNDr. Lafférsová.

Spóry plesní a chlad

Ďalším alergénom, spôsobujúcim ťažkosti senzitívnym ľuďom sú spóry (plesne). Respiračná alergia na huby postihuje 20 až 30 percent ľudí s atopickým exémom a približne šesť percent celej populácie. Alergické ochorenia spôsobené antigénmi húb sú hlavne alergická astma a nádcha. Výskyt týchto húb sa o.i. spája najmä s nedostatočne vetranými bytmi, potravinami v neudržiavaných chladničkách, vlhkými okennými rámami, či zatuchnutými textíliami.

Chladné a v noci mrazivé počasie však zas môže spôsobovať problémy ľuďom senzitívnym na chlad. Kritická teplota pre vyvolanie chladovej alergie je najčastejšie okolo 0 stupňov Celzia. Tento druh alergie nie je častý, prejavuje sa však v priebehu pár minút svrbením, výsypom v mieste podráždenia a pretrváva menej ako dve hodiny. Alergiou na chlad trpia častejšie ženy. Ako prevenciu odborníci odporúčajú používanie vhodných krémov najmä v zimnom období na natieranie citlivých miest – tváre a rúk a vyhýbanie sa prudkým zmenám teplôt.

Autor: ok

Foto: Fotolia