V Prešovskom kraji je epidémia hepatitíd, v Krupine salmonela

mask protection for fluV epidémii vírusovej hepatitídy A, v rámci ktorej v Prešovskom kraji ochorelo už 17 detí vo veku 1 až 5 rokov a jeden dospelý, uplynulý týždeň pribudol ďalší prípad. Opäť je to rómske dieťa. Štvorročný pacient z obce Lomnička, v spádovej oblasti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa, je hospitalizovaný na oddelení infektológie FNsP J. A. Reimana v Prešove.

Hepatitída B u narkomana

Priamo z Prešova je 23-ročný neočkovaný muž, u ktorého sérologické vyšetrenie (HBsAg – pozit, anti-HBc IgM – pozit, anti-HBc Total – pozit.) potvrdilo akútnu vírusovú hepatitídu B. Ide o ikterická formu s ikterom sklér a pokožky, nechutenstvom a bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom. Pacient je drogovo závislý a užíva pervitín.

Epidémia hnačkových ochorení vo Vranove pokračuje

Ďalšie tri nové ochorenia nozokomiálnych nákaz vírusového pôvodu nahlásil za uplynulý týždeň RÚVZ vo Vranove nad Topľou u pacientov hospitalizovaných na internom oddelení tamojšej nemocnice. V klinickom obraze sú zvracanie, hnačky, bez teplôt. V epidemiologickom šetrení sa ďalej pokračuje.

Na hnačkové ochorenie vo Vranovskej nemocnici doteraz ochorelo 13 pacientov a 4 osoby zo zdravotníckeho personálu. Pravdepodobným prvotným prameňom nákazy bol pacient prijatý na neurológiu 25.12. 2013 s opakovaným zvracaním s podozrením na náhlu cievnu mozgovú príhodu.

Salmonelóza v Krupine

O rodinnom výskyte salmonelózy v Krupine informuje hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová. Ide o súrodencov – 7 ročné dievča a 6 ročného chlapca. Klinickými príznakmi boli početné hnačky, vracanie, bolesti brucha a zvýšené teploty do 38 stupňov Celzia. Obaja súrodenci sú hospitalizovaní na Infekčnom oddelení Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. U rodičov sa klinické príznaky neprejavili, u detí bola laboratórne potvrdená Salmonella enteritidis. Faktorom prenosu bol majonézový šalát z domácich vajec.

Menigoková sepsa v Brezne

Ochorenie na meningokovú sepsu potvrdili u 14- mesačného dieťaťa z Brezna. Hospitalizované bolo bez teploty, odmietalo však jedlo a vracalo. Pre začínajúce petechie a septické teploty bolo dieťa preložené na Detské oddelenie DFNsP v B. Bystrici s diagnózou meningokovej sepsy. V laboratóriu bola následne vykultivovaná Neissetia meningitidis – zatiaľ bližšie nešpecifikovaná.

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia