Na východnom Slovensku stále pribúdajú prípady parotitídy

Little cute boy sleeping in his bed suffering urticaria.Nové ochorenie v rámci epidemického výskytu parotitis epidemica nahlásil v práve sa končiacom kalendárnom týždni Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom v Prešovskom kraji. Ochorela 56-ročná zamestnaná žena z obce Rovné. Ochorenie potvrdili klinicky aj laboratórne (IgM a IgG – pozit). Od začiatku epidémie bolo celkove hlásených 29 ochorení, z toho v Humennom – časti Podskalka 22 prípadov, v Slovenskej Volovej štyri, v Medzilaborciach, Hažíne nad Cirochou a v Rovnom po jednom prípade. V rodinách všetkých chorých odborníci vykonali príslušné protiepidemické opatrenia a v rámci osvety RÚVZ vypracoval informačný leták pre verejnosť, školy a lekárov.

V Košickom kraji v priebehu decembra 2013 pribudlo celkove 40 nových ochorení na mumps. Za okres Michalovce a Sobrance bolo od začiatku epidémie (17. septembra 2013) do konca uplynulého kalendárneho roku hlásených dovedna 183 prípadov ochorení. 25 ochorení sprevádzali komplikácie – aseptická meningitída, pankreatitída a orchitída. Nešlo však o ťažký priebeh ochorení či ohrozenie životov pacientov.

Epidemiológovia ešte v decembri 2013 zaslali vzorky biologického materiálu na zistenie genotypu vírusu do Berlína, do Kochovho inštitútu. Podľa informácií Mgr. Lenky Lešňákovej, zastupujúcej vedúcej odboru epidemiológie RÚVZ Humenné, výsledky zatiaľ nepoznajú.

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia