Počet respiračných ochorení stúpol o 54 percent

fillette de 6 mois chez le médecinO 54,4% narástol počas 2. kalendárneho týždňa počet akútnych respiračných ochorení (ARO) na Slovensku v porovnaní s týždňom predchádzajúcim. 59% lekárov pre deti a dorast a 51% lekárov pre dospelých nahlásilo spolu 39 937 chorých, čo je chorobnosť 1 379,1/100 000 osôb. U 901 osôb ochorenie sprevádzali komplikácie, najčastejšie sinusitídy (405), pneumónie (285) a otitídy (211).

Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 3 760,9/100 000 osôb.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2014 hlásených 3 827 ochorení (chorobnosť 132,1/100 000), čo je 9,6% z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2014 z vyšetrených 25 nazopharyngeálnych výterov a 21 dvojíc sér nepotvrdili vírus chrípky ani iný nechrípkový etiologický agens. Nebol hlásený ani žiadny prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených osem prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2014

tab


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014
graf1 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3