Onkologické ochorenia tvoria najčastejšiu príčinu invalidity

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne za I. polrok 2016 vyhodnotili najčastejšie zdravotné postihnutia, ktoré boli rozhodujúce na uznanie invalidity. Posúdili zdravotný stav a uznali invaliditu s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % pre 3 048 poistencov. Z nich bolo 1722 mužov a 1326 žien. V porovnaní s I. polrokom 2015 je to o 46 prípadov menej.

Najčastejšou príčinou boli nádorové ochorenia. Ich počet predstavuje 1471 prípadov (48,3 %), čo je o 23 viac ako v I. polroku 2015 (1448 prípadov). Toto ochorenie bolo na prvom mieste aj u mužov (685 prípadov, čo je v porovnaní s I. polrokom 2015 o 14 prípadov menej) aj u žien (786 prípadov, čo je v porovnaní s I. polrokom 2015 o 37 prípadov viac).

Za nimi nasledovali duševné poruchy a poruchy správania s počtom spolu 359 prípadov (u žien je ochorenie na 2. mieste, u mužov na 3. mieste), čo je o 26 menej ako v I. polroku 2015 (385 prípadov). Na treťom mieste to boli choroby obehovej sústavy s počtom 358 prípadov (u mužov je ochorenie na 2. mieste, u žien na 4 mieste), čo je o 4 viac ako v I. polroku 2015 (354 prípadov).

Uznaná invalidita za I. polrok 2016 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % – 70 % bola 8891 poistencom, z toho bolo 4544 mužov a 4347 žien. V porovnaní s I. polrokom 2015 je to o 108 prípadov viac.

Najčastejším ochorením boli v tejto kategórii choroby svalov, kostrového a spojivového tkaniva. Za nimi nasledovali duševné poruchy a poruchy správania a choroby obehovej sústavy.

Zdroj: TASR

Foto: TASR