Pacientovi s diabetes zachránili nohu kmeňové bunky

operácia 3Modernou metódou autotransplantácie kmeňových buniek sa lekárom z Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, podarilo zachrániť nohu pacientovi trpiacemu diabetickou gangrénou. Tím pod vedením MUDr. Jána Babíka, CSc. sa rozhodol, že nepoužije radikálne operačné riešenie, amputáciu nohy v nadpriehlavkovom kĺbe, ale zvolil jeden z najmodernejších liečebných postupov.

61-ročný pacient súhlasil s postupom obnovenia krvného obehu metódou autotransplantácie kmeňových buniek, ktorú mu navrhol tím Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie pod vedením prednostu MUDr. Petra Lengyela, PhD. Lekári pacientovi odobrali kostnú dreň z bedrovej kosti a následne ju spracovali odstredením a odsatím plazmy. V ďalšom kroku mu aplikovali koncentrát kmeňových buniek viacerými vpichmi do postihnutej ľavej dolnej končatiny. Vďaka odbornému zákroku sa pacientov stav radikálne zlepšil a bolo možné odstúpiť od amputácie, ktorá by mala zásadný dosah na kvalitu jeho života. Redakciu Primárneho kontaktu o tom informovala mediálna poradkyňa nemocnice Adriana Bednárová.

„Mnohí lekári by pokladali amputáciu za jedinú z možností, ale vďaka vysoko kvalifikovanému tímu a modernému vybaveniu sa v našej nemocnici aplikujú pokrokové metódy liečby,“ s nadšením konštatoval Juraj Vančík, riaditeľ nemocnice.

Autor: ok

Ilustračné foto: archív redakcie