Respiračných a chrípkových ochorení je opäť viac

Kinderärztin untersucht JungenO 8% narástla v 50. kalendárnom týždni chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), čo znamená 53 293 chorých a chorobnosť 1729,2/100 000 osôb. Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva SR, najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Prešovskom.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni hlásených 5 407 ochorení (chorobnosť 175,4/100 000), čo je 10,1 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Žilinskom a v  Nitrianskom kraji, najnižšiu v Košickom kraji.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO i na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí.

Priebeh ochorení sprevádzali komplikácie u 1 144 osôb, čo je 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (593), otitídy (299) a pneumónie (252).

Ochorenia hlásilo 63 % lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v uplynulom kalendárnom týždni vyšetrených 44 nasopharyngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách dvojíc sér sa v dvoch prípadoch potvrdil adenovírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 409 vzoriek biologického materiálu (183 nazofaryngeálnych výterov a 226 dvojíc sér), z ktorých bol v piatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v deviatich prípadoch RS vírus a v deviatich prípadoch potvrdený adenovírus.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org a www.ecdc.europa.eu.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: ok

Zdroj: ÚVZ SR

Foto: Fotolia