Palušková: Od 1.3.2018 odstupujem z funkcie hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo

2017-05-19 001 140Napriek menovaniu ministrom zdravotníctva SR do čestnej funkcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) pre všeobecné lekárstvo od 15.1.2018 som sa rozhodla z tejto funkcie odstúpiť od 1.3.2018. Funkciu v súčasných podmienkach z etického ani odborného hľadiska nemôžem vykonávať.

Vláda Slovenskej republiky a jej orgány u mňa ako u občana a lekára nemajú dôveru. Z morálneho a etického hľadiska pre mňa stratili legitimitu viesť krajinu a jej občanov, napriek tomu, že v súčasnosti stoja na jej čele. Navyše, ak je to iba vrchol ľadovca nemorálnosti a hlbokej nespravodlivosti.

Pre mňa ako človeka aj nezávislého lekára – odborníka, ktorého úlohou má byť určovanie vízie rozvoja všeobecného lekárstva na Slovensku smerom k orgánom štátnej moci na ďalšie roky, je ich morálna legitimita absolútne nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie čestnej funkcie hlavného odborníka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Vediem stovky členov ako prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Sú odborníkmi vo svojej práci, ktorí sú svojim pacientom najbližšie. Keď však žiadajú pravdu, spravodlivosť, rešpektovanie odbornosti a etiky voči sebe a svojej práci, Národná rada SR a Ministerstvo zdravotníctva SR ich núti porušovať platné zákony krajiny, ktoré majú byť záväzné pre všetkých. Evidentne nie sú. Všeobecní lekári sa obrátili o pomoc na prezidenta SR s námietkami o protiprávnosti a protiústavnosti jedného zo zákonov prijatého zákonodarcami ich vlastnej krajiny. Odráža absolútny právny marazmus súčasného Slovenska. Odpoveďou na žiadosti o uplatnenie pravdy a spravodlivosti je stupňovanie  sily, manipulácia a lživé kampane s cieľom zastrašiť a vynútiť si protiprávne konanie lekárov.

Všeobecní lekári nemôžu vykonávať prehliadky mŕtvych počas ordinačných hodín, ku ktorým ich zákonom zaviazal štát. Rovnako tak nemôžu konať počas LSPP/APS. SVLS vždy presadzovala profesionalizáciu a dobrovoľnosť. Povinnosť žiadaná MZ SR bola deklarovaná iba ako krajné riešenie v čase núdze. Nemôžu byť tiež protizákonne vypisovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou do „služieb“, ktoré kolidujú s ich prácou v ambulancii. Navyše ako neodborníci. Ide o nútenú prácu navyše v rozpore s ústavnými právami vybranej skupiny občanov. Je to bezprecedentný stav, ktorý nemá obdobu nikde v Európe. Ako hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo som trvale upozorňovala na opakované porušovanie zákona. Bez záujmu štátu a zodpovedných. Tadeto cesta teda nevedie.

S hlbokým znepokojením sledujem stupňujúci sa nátlak  na všeobecných lekárov, hoci žiadajú výlučne iba dodržiavanie zákonov vlastnej krajiny, právnu istotu a ochranu svojej ľudskej a odbornej dôstojnosti.

Dôrazne sa od takéhoto protiprávneho stavu dištancujem a odstupujem z funkcie hlavného odborníka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Cesta aj cieľ sú pre všeobecné lekárstvo jasné. Inak sa nedá. Právne, odborne, ľudsky. Robíme to aj pre seba. Spolu. Budeme pokračovať tak, ako sme vždy chceli.

Je čas.

 

Autor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)