Parotitída sa na východnom Slovensku šíri ďalej

mask protection for fluRegionálne úrady verejného zdravotníctva na území Prešovského kraja nahlásili za uplynulý kalendárny týždeň ďalších 10 nových prípadov ochorení na parotitídu: 5 v okrese Stará Ľubovňa a ďalších 5 v okrese Medzilaborce a Humenné. Ako pre Primárny kontakt uviedol JUDr. Pavel Liška vedúci kancelárie regionálneho hygienika RÚVZ v Prešove, v rámci Prešovského kraja evidujú za rok 2013 až dodnes 69 prípadov ochorení na parotitídu.

Epidémia vypukla 17. septembra 2013 v okrese Michalovce. Ako potvrdila regionálna hygienička RÚVZ v Košiciach MUDr. Jana Kollárová, v Košickom kraji do konca kalendárneho roka 2013 ochorelo 184 ľudí, z toho 5 bolo z okresu Sobrance, zvyšok v okrese Michalovce. 25 ochorení sprevádzali komplikácie – aseptická meningitída, pankreatitída a orchitída. Nešlo však o ťažký priebeh ochorení či ohrozenie životov pacientov.

Nové prípady v Starej Ľubovni

V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa počas uplynulého týždňa ochoreli 4 osoby vo veku 7,13, 17 a 19 rokov. Piatym je 3-ročné rómske dieťa, ktoré bolo od 26.12.2013 – 2.1.2014 hospitalizované na detskom oddelení v Ľubovnianskej nemocnici s bronchopneumóniou a teplotou 38°C.

Chorí mali opuchnuté príušné žľazy a zvýšenú teplotu. Spomedzi nahlásených ochorení boli sérologicky potvrdené dve.

V tomto okrese bolo od decembra 2013 hlásených spolu 7 prípadov, z toho 6 u rómov vo veku 3 až 19 rokov a 1 prípad u 34-ročnej učiteľky ZŠ Lomnička, ktorá má bydlisko v okrese Kežmarok.

Medzilaborce a Humenné

Nový prípad sa vyskytol v uplynulom týždni aj v Medzilaborciach. Od začiatku trvania epidémie v okrese zaznamenali 5 prípadov parotitídy, z toho v Medzilaborciach 4 a v Čabalovciach 1. Sérologicky boli potvrdené 3 prípady – 3 vo vekovej skupine 5 až 9 ročných a po jednom v skupinách 10-14 ročných, 15-19 ročných a 20-59 ročných. RÚVZ so sídlom v Humennom zaznamenal aj ďalšie 4 prípady, z toho 3 priamo v Humennom a jeden v Jasenove. Jeden prípad sprevádza komplikácia.

Autor: ok

Foto: fotolia.com