Svet zdravia kúpil pavilóny dvoch nemocníc za 1,45 mil. eur

stethoskop mit euro
Mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v Banskej Bystrici k odpredaju nedostavaných chátrajúcich nemocničných pavilónov v Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote malo dnes aj mimoriadne rýchly priebeh. Poslanci, ktorí pôvodné návrhy predkladali, ich z programu aj sami stiahli. O odpredaji pavilónov však krajský parlament rokoval ešte dnes, keďže bol v programe riadneho zasadnutia, ktoré sa začalo hneď po ukončení mimoriadneho. Večer ich odpredaj za 1,45 milióna eur schválil.K tejto téme predseda BBSK Marian Kotleba po dva razy, v júli a v auguste, zvolal mimoriadne zastupiteľstvo. To však ani raz nebolo uznášaniaschopné. Ako konštatoval, to, čo dnes urobili obaja poslanci, bolo technicky jediné riešenie, zákon už ani nič iné neumožňoval. “Keby sme o tom aj hlasovali, také uznesenie by bolo neplatné.” Sám očakáva, s akými návrhmi prídu teraz poslanci, a dúfa, že sa rozvinie konštruktívna diskusia.Ako pre TASR dnes uviedol jeden z predkladateľov Ladislav Kukolík, opätovne predložia návrh na odpredaj pavilónov v Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote spoločnosti Svet zdravia, ktorá obe nemocnice prevádzkuje. Tentoraz však so zvýšenou cenou, ktorá vychádza z komunikácie medzi predsedom BBSK, Svetom zdravia, ako aj s predkladateľmi návrhu.

Krajskí poslanci pôvodne schválili predaj rozostavaného nemocničného pavilónu s pozemkom v areáli Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota spoločnosti Svet zdravia za zhruba 573.000 eur. Za rozostavanú polikliniku s pozemkom v areáli Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom tej istej spoločnosti za takmer 465.000 eur. Kotleba uznesenia nepodpísal pre nízku cenu. Poslanci to mali riešiť na mimoriadnych zastupiteľstvách.

Nový poslanecký návrh už počíta so sumou 725.000 eur za každý jeden pavilón, čiže celkovo s čiastkou 1,45 milióna eur. Je v ňom i nové uznesenie, aby sa 50 percent z kúpnej ceny za pavilóny reinvestovalo späť do nehnuteľného majetku v oboch nemocniciach, ktorých vlastníkom je BBSK. Podľa Kukolíka cieľom je nielen zhodnotiť majetok kraja, ale mať i lepšie podmienky v existujúcich priestoroch zdravotníckych zariadení.

Po dlhšej a ostrej diskusii dnes večer poslanci BBSK tento návrh napokon schválili. Svet zdravia tak získal rozostavané pavilóny v oboch mestách, do ktorých najneskôr do štyroch rokov, ako sa sám zaviazal, preinvestuje okolo 13 miliónov eur. Podľa schváleného uznesenia pavilóny musia minimálne 25 rokov slúžiť len pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ak by to spoločnosť nedodržala, kúpna zmluva bude vypovedaná a hrozí jej finančná sankcia päť miliónov eur. Týmto podmienil podpis uznesenia aj predseda BBSK. Poslanci tiež rozhodli, že kraj do konca budúceho roka preinvestuje 50 percent z kúpnej ceny za pavilóny do existujúcich pracovísk nemocnice.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com