Peľová sezóna je aktuálnym problémom

Twig with pussy willows in spring

Peľová sezóna už trápi alergikov. Ako informovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ V Banskej Bystrici, invázia peľu brezy ovzduší vo veľkom pokračuje. Kým rovnaký týdeň uplynulého roka bol poznamenaný výraznými výkyvmi počasia na celom území Slovenska a sneženie a bohatá zrážková činnosť na väčšine jeho územia prispeli k zníženiu denných koncentrácií peľu a spór plesní na minimum, tento rok je tomu doslova naopak. Na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ako aj monitorovacích staníc – Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave a RÚVZ Košice, Trnava a Žilina odborníci v uplynulých dňoch zaznamenali opätovne veľkú inváziu peľu brezy v ovzduší na celom území Slovenska. Ako upozornila RNDr. Janka Lefférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR, okrem brezy sa v ovzduší vyskytoval peľ javora, topoľov, vŕby, drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, jaseňa, brestu, hrabu a duba. „Peľová sezóna brezy pokračuje a v druhej polovici týždňa dosiahli koncentrácie peľu brezy v ovzduší vysoké hladiny aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Sezóna kvitnutia liesky a jelše skončila, ich peľ sa vyskytuje v ovzduší len vo veľmi nízkych koncentráciách. Najvyššie koncentrácie peľu brezy v uplynulých dňoch namerali monitorovacie stanice v Bratislave – až 2018 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu , Banskej Bystrici (849 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu a Košice – 645 peľových zŕn v v metri kubickom vzduchu. Alergologicky významné množstvo peľu zachytili aj v Nitre a v Žiline. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie koncentrácie v Bratislave.a v Banskej Bystrici“, konštatuje RNDr. Lafférsová. Dodáva, že peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a peľ hrabu dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici. Peľ ostatných druhov drevín dosahoval väčšinou nízke až stredné koncentrácie. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Aj keď už z ovzdušia- až na malé výnimky, zmizol peľ liesky a jelše a bude sa vyskytovať v ovzduší už len ojedinele, pričom nedosiahne alergologicky významné hladiny, nebudú však mať polinotici (ľudia alergický na peľ rastlín drevín a tráv) v týchto a nasledujúcich dňoch pokoj. Na celom území Slovenska naďalej očakávame veľmi vysoké hladiny peľu brezy. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ ďalších druhov drevín zo skupiny cyprusovité-tisovité, brestu, topoľov, vŕb, javora, jaseňa, hrabu a duba.

Zdroj: RUVZ Banská Bystrica

Spracoval: poly

Foto: fotolia.com