Peľová sezóna liesky ustupuje, kvitnú bresty, topole, vŕby, javory a jasene

stromy zmensenePeľ jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dominoval v uplynulom týždni na väčšine Slovenska. Zvýšili sa denné koncentrácie peľu brestu, topoľa, vŕby. V oblasti Bratislavy a Nitry výraznejšie pribudlo aj peľu jaseňa. Peľová sezóna liesky už prešla svojim vrcholom. Najvyššie koncentrácie jej peľu v uplynulom týždni namerali v Banskej Bystrici – 222 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu a v Košiciach 200 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Na ostatnom území sa peľ liesky vyskytoval v nízkych koncentračných hladinách.

Peľ jelše však dosahoval veľmi vysoké koncentrácie začiatkom týždňa ešte aj v Bratislave. Najvyššie koncentrácie peľu jelše hlásili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Košiciach. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie koncentrácie v Bratislave, kde napríklad 8. marca zachytili až 879 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Najvyššie koncentrácie peľu topoľa zachytili zas v Košiciach. Peľ ostatných druhov drevín dosahoval nízke až stredné koncentrácie. Spóry húb (plesní) sú zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Podľa prognóz odborníkov v týchto a nasledujúcich dňoch peľová sezóna liesky bude naďalej ustupovať. „Alergologicky významné hladiny jej peľu ešte môžeme očakávať na strednom a východnom Slovensku. Tu ide o peľ priviaty z vyšších polôh. Na tomto území môžeme ešte očakávať aj alergologicky významné koncentrácie peľu jelše. Pre polinotikov je nepríjemné, že na strednom Slovensku sa ešte zvýšia denné koncentrácie peľu ďalších druhov zo skupiny cyprusovité-tisovité. Na celom území SR navyše pribudne peľ brestu, topoľov, vŕb, javora a jaseňa“, konštatuje k vývoju tohtoročnej netypickej peľovej sezóny RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Analýza peľovej situácie je spracovaná na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby RÚVZ Banská Bystrica, ÚVZ SR Bratislava, ÚVZ Košice, Trnava a Žilina. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.alergia.sk.

Autor: ok

Foto: fotolia.com