Peľová sezóna sa na Slovensku už začala, kvitnú jelše aj liesky

Twig with pussy willows in springNa celom území Slovenska sa už začala peľová sezóna. Jej nástup je dosť atypický. Ovplyvňujú ju veľké výkyvy teplôt od samého začiatku tohtoročnej zimy. Skoré kvitnutie liesky už koncom januára a začiatkom februára priviedlo prvých pacientov do ambulancií alergológov. V súčasnosti kvitnú jelše a liesky.

Ako informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, od 14. februára 2014 začali peľový monitoring monitorovacie stanice na RÚVZ v Banskej Bystrici a na ÚVZ SR v Bratislave, štyri dni po nich začali už pracovať aj monitorovacie stanice pri RÚVZ Trnava, Nitra, Košice a Žilina.

„Oficiálne sme spustili spustili peľový monitoring na Slovensku tento týždeň, odkedy začína aj pravidelné týždňové informovanie obyvateľstva o peľovej situácii na Slovensku“, informuje RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia RÚVZ v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Aj keď vo februári ešte nočné  teploty na väčšine Slovenska občas klesajú pod nulu, v ovzduší sa už vyskytujú spóry plesní a peľ drevín – prvých jarných alergénov. ,,Pokiaľ v nasledujúcich týždňoch nedôjde k výraznému ochladeniu a mrazom, možno očakávať skorší nástup peľovej sezóny aj ďalších alergologicky významných drevín“, spresnila RNDr. Lafférsová.

Autor: ok

Foto: fotolia.com