Pertusis si vyžaduje stálu epidemiologickú bdelosť

Vaccine - a doctor giving  vaccination girl, health, preventionNa Slovensku vlani zaznamenali 907 prípadov ochorení na pertusis, čo predstavuje chorobnosť 16,8 na 100 tisíc obyvateľov. Jeden prípad ochorenia u dospelého muža s ťažkým základným ochorením pľúc skončil úmrtím. ,,Epidemiologickú situáciu vo výskyte tohto ochorenia pravidelne monitorujeme, aby sme mohli analyzovať efektívnosť prijatých opatrení a prípadne prijímať ďalšie,“ konštatuje MUDr. Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), kde od roku 1994 pôsobí Národné referenčné centrum pre pertusis.

Epidemiologická situácia vo výskyte pertusis bola do roku 2006/2007 priaznivá, vyskytlo sa približne 20 prípadov ročne. Avšak v roku 2008 začal stúpať a v roku 2010, podľa slov MUDr. M. Avdičovej, výskyt kulminoval s počtom 1379 prípadov ochorení, čo je chorobnosť 25,4 na 100 tisíc obyvateľov.

Jedinou formou účinnej prevencie je očkovanie, ktoré sa deťom aplikuje v dojčenskom veku. V roku 2011 sa zaviedlo proti čiernemu kašľu aj povinné preočkovanie detí vo veku 13 rokov. Tieto deti sa už preočkovávajú nielen proti diftérii, tetanu, poliomyelitíde, ale aj proti pertusis – ide o štvorkombináciu očkovacej vakcíny.

Stále ide o jedno z najčastejších ochorení na svete

Hladina ochranných protilátok aj u zaočkovanej populácie postupne klesá a práve kvôli tomu sa zvyšuje výskyt čierneho kašľa aj v krajinách s dobre fungujúcim očkovacím programom. Kým v bývalom Československu sa jeho výskyt po zavedení očkovania radikálne znížil na 5-10 prípadov ročne oproti tisíckam pred očkovaním, na iných kontinentoch s nízkou zaočkovanosťou sa nákaza šírila ďalej a preto aj dnes čierny kašeľ patrí k najčastejším ochoreniam na svete bez ohľadu na rasu. ,,Odhadujeme, že ročne naň ochorie 20 až 40 miliónov ľudí a na jeho následky zomrie vyše 200 tisíc ľudí,” dopĺňa epidemiologička.

Autor: ok

Foto: fotolia.com