Rekonštrukciu polikliniky v Handlovej zaplatia z eurofondov

thermal imaging of an isolation measure in progressVyše 1 milióna eur bude stáť rekonštrukcia a modernizácia polikliniky Nemocnice Handlová, ktorá by mala byť hotová v decembri tohto roku. Objekt polikliniky slúži zdravotníckemu aj sociálnemu zariadeniu a jeho technický stav už nevyhovuje energetickým, ani hygienickým požiadavkám. Nevyhovujúci je stav strechy, okien, fasády, inžinierskych rozvodov a kotolne s veľmi zlými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Poškodené sú podlahy a obklady v ambulanciách.

Nevyhovujúce je aj zastaralé prístrojové diagnostické vybavenie v ambulantnej časti, najmä celotelový sonografický prístroj na RTG oddelení, prístroje gastroenterologickej ambulancie na diagnostiku onkologických a zažívacích ochorení, ako aj internej ambulancie na diagnostiku srdcovocievnych ochorení.

Práce idú podľa plánu

Prostriedky na projekt získala Nemocnica Handlová v rámci Operačného programu Zdravotníctvo na zvýšenie kvality ambulantnej starostlivosti prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy polikliniky a doplnenia chýbajúcich diagnostických prístrojov s podporou štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja). Celkové výdavky projektu boli stanovené vo výške 1 065 120 eur s DPH, z toho oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú 890 046 eur s DPH (95% sumy je nenávratný finančný príspevok 845 543 eur s DPH a 5% sumy tvorí vlastné spolufinancovanie 44 502 eur s DPH). Prijímateľ rieši v rámci schváleného projektu aj rekonštrukciu neoprávnených priestorov v celkovej výške 175 074 eur s DPH.

V jeseni sme získali potrebné prístrojové vybavenie a o mesiac neskôr sa začali stavebné práce. Tohtoročná zima neovplyvnila priebeh stavebných prác, rekonštrukcia by mala byť podľa harmonogramu dokončená v decembri 2014,“ uviedol Ivan Gašparovič, riaditeľ nemocnice Handlová na margo projektu.

Nemocnica v Handlovej patrí spoločnosti Unipharma od 2.11.2004, ktorá doteraz do jej rozvoja investovala viac ako 900 tis. eur. Zdravotnú starostlivosť poskytuje v 14 ambulanciách, 2 oddeleniach, v 3 odboroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti. V lete 2012 v priestoroch nemocnice otvorili Senior centrum Sv. Kataríny, n. o., s kapacitou 18 miest pre poskytovanie sociálnych služieb.

Autor: ok

Ilustrácia: fotolia.com