V Olomouci na liečbu nádoru hrtanu využili novú fotodynamickú terapiu

Docent Roman Šmucler během výkonu s laserem - kópiaNovú metódu pri liečbe pacienta so zhubným nádorom hrtanu použili v pondelok, 10. februára 2014 odborníci vo Fakultnej nemocnici Olomouc. Takzvanú fotodynamickú terapiu aplikovali lekári v Českej republike pri liečbe tohto ochorenia ešte len druhýkrát v histórii. Do olomouckej fakultnej nemocnice prišiel tento špecializovaný výkon vykonať český odborník doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a tiež dr. Mathias von Beckerath zo Švédska. Pre pacienta je výhodou tejto metódy predovšetkým šetrné odstránenie nádoru pri zachovaní funkcie hrtana, teda reči.

“Pri použití fotodynamickej terapie sa najprv chorému vnútrožilovo aplikuje špeciálna látka, ktorá zvýši citlivosť nádorových buniek na energiu dodanú laserom. Ožiarením týchto buniek pomocou lasera ich zahubíme a okolité tkanivo pritom zostane nepoškodené. Výkon je teda veľmi šetrný. Výhodou je navyše aj nízka toxicita, takže postup možno na rozdiel od chemoterapie alebo rádioterapie v krátkej dobe znovu opakovať, “ opísal prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., prednosta Otorinolaryngologickej kliniky FN Olomouc.

Ako informoval hovorca FN Olomouc Egon Havrlant, pacientom bol v tomto prípade muž s opakovaným nádorovým ochorením hrtanu. “Naše pracovisko si vybral vzhľadom na to, že aj prvý pacient liečený v Česku touto metódou bol naším pacientom. Vybavenie pre tento typ výkonov však nemáme, preto sa ho ujal pán docent Šmucler, ktorému sme poskytli zázemie našej kliniky,” vysvetlil prof. Stárek. Metóda zatiaľ, podľa jeho slov, zrejme v liečbe nádorov horných ciest dýchacích nenájde širšie uplatnenie. Nehradia ju totiž poisťovne a náklady na jeden výkon sa pohybujú okolo 150 000 korún. Docent Roman Šmucler, ktorý za prácu v tomto odbore získal v roku 2011 Cenu ministra zdravotníctva za medicínsky výskum (spoločne s prof. Mazánkom a Dr. Vlkom), k tomu uviedol, že v rámci onkologickej liečby nie sú však tieto náklady nijako enormné. Práve na nádory horných ciest dýchacích a prehĺtacích v Česku ročne ochorie okolo 300 až 400 ľudí.

Autor: ok

Foto: archív FN Olomouc