Plzeňská nemocnica začala využívať canisterapiu

saša a sisiFakultná nemocnica Plzeň Bory v Českej republike začala pri vybraných klientoch využívať canisterapiu. Ergoterapeutka Jitka Blahutová so špeciálne vycvičenou trojročnou border koliou Sisi navštevuje pacientov na sociálnych lôžkach, ktoré sú súčasťou Interného oddelenia, ale aj pacientov na Oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Kontakt so psom má pozitívny psychosociálny a fyziorehabilitačný vplyv na pacientov, dokonca viac, ako by si mohol zdravý človek predstaviť. “Canisterapia sa uplatňuje u ľudí s psychickými poruchami, poruchami pamäte, reči, motoriky alebo u tých, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko a cítia sa opustení,” uviedla hovorkyňa nemocnice Gabriela Levorová.

Psychosociálna funkcia canisterapie sa uplatňuje predovšetkým u pacientov na Oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Tu už aj samotná prítomnosť psa pri pacientovi na lôžku vyvoláva radosť, spomienky, aktivuje myslenie a pamäť. Reminiscenčná terapia alebo tiež terapia spomienkou má za cieľ oživiť príjemné zážitky, ktoré majú pre človeka hlboký význam. Mnoho klientov začne spontánne rozprávať o svojich bývalých alebo súčasných zvieracích maznáčikoch, a keďže to bývajú zážitky väčšinou príjemné, ich rozprávanie sprevádza vždy úsmev na tvári, čo patrí k cieľom canisterapie ako pomocnej psychoterapeutickej metódy.

Pri skupinových terapiách klienti dávajú Sisi naučené základné povely poslušnosti alebo jej hádžu predmety, ktoré im na povel vracia späť do ruky. Takto si klienti precvičujú hrubú i jemnú motoriku, svalovú silu, reč, neverbálnu komunikáciu, ale tiež pamäť. Zo zdravotníckeho hľadiska tu plní skupinová terapia fyziorehabilitačnú funkciu.

Canisterapia sa už viac rokov používa v domovoch pre seniorov, v stacionároch, detských domovoch alebo v ústavoch pre mentálne a fyzicky postihnutých. V poslednom čase sa stále častejšie uplatňuje aj v nemocničných zariadeniach.

sisi

Autor: ok

Foto: Archív FN Plzeň Bory