Počet respiračných a chrípkových ochorení opäť mierne stúpol

Mauvaise toux - AuscultationPočas uplynulého, 51. kalendárneho týždňa 60% lekárov pre deti a dorast a 51% všeobecných lekárov pre dospelých na Slovensku nahlásilo 52 841 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1 809,4/100 000 osôb. Je to o 4,6% viac oproti predchádzajúcemu týždňu. Najviach chorých bolo v Žilinskom, najmenej v Prešovskom kraji. Z pohľadu veku boli najviac choré najmenšie deti do piatich rokov. Komplikácie malo 1221 osôb, najčastejšie šlo o sinusitídy, otitídy a pneumónie.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni hlásených 4 986 prípadov, čo je chorobnosť 170,7/100 000 a 9,4% z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola opäť v Žilinskom kraji, najnižšia v Košickom kraji.

V uplynulom týždni bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) u 35-ročného muža z Nitrianskeho kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených osem prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51. kalendárnom týždni vyšetrených 27 nasopharyngeálnych výterov a 12 dvojíc sér. Všetky vyšetrené vzorky boli negatívne. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo z celkovo vyšetrených 448 vzoriek biologického materiálu (210 nazofaryngeálnych výterov a 238 dvojíc sér) v piatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v deviatich prípadoch RS vírus a v deviatich prípadoch potvrdený adenovírus.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v SR v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v SR v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v SR v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: ok

Foto: Fotolia

Grafy: ÚVZ SR