NCZI nesúhlasí s údajmi OECD, usiluje sa, aby ich opravili

human heartOECD zverejnilo údaje o úmrtiach na ischemické choroby srdca na Slovensku, ktoré sú takmer dvojnásobne vyššie, než údaje Národného centra zdravotníckych informácií. Podľa publikácie Health at a Glance porovnávajúcej údaje o zdraví a zdravotníckych systémoch 34 členských krajín OECD a niektorých ďalších rozvíjajúcich sa krajín, má Slovensko úmrtnosť na ischemické choroby srdca na úrovni 404/100 000 obyvateľov, čím sa ocitlo na chvoste rebríčka. Podľa zistení NCZI je ale miera úmrtnosti na tieto ochorenia 205,3/100 000 obyvateľov, čo je takmer 100%-ná korekcia.

,,S týmto rebríčkom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) nemôže súhlasiť. Čo bolo zdrojom pre OECD pri spracúvaní údajov nám nie je známe. Ukazuje sa, že OECD v rámci úmrtnosti na ischemické choroby srdca použila mieru úmrtnosti na všetky choroby obehovej sústavy za Slovensko. Z pozície korešpondenta pre OECD sa však NCZI usiluje o opravu publikovaných údajov,” uviedol hovorca NCZI Peter Bubla.

Ako uviedol, k hodnote 205,3/100 000 obyvateľov sa NCZI dopracovalo po komplexnej revízii príčin úmrtí z databáz Štatistického úradu SR, ku ktorej pristúpilo na základe nedostatkov zistených pri objektivizácii príčin smrti z prierezových analýz údajov v listoch o prehliadke mŕtveho. ,,Pri revízii boli používané a porovnávané údaje z viacerých kontrolných zdrojov ako zdravotné registre, databáza hospitalizovaných, konzultácie s príslušnými špecialistami a ďalšie,” dodáva P. Bubla.

Podľa publikácie Health at a Glance sú kardiovaskulárne choroby hlavnou príčinou úmrtnosti vo väčšine krajín OECD a v roku 2011 boli zodpovedné za 33% všetkých úmrtí, aj keď mortalita na tieto choroby od roku 1990 klesla takmer vo všetkých hodnotených krajinách. Napríklad na ischemickú chorobu srdca klesla úmrtnosť až o 40%, najvýraznejší pokles zaznamenali v Dánsku, Holandsku alebo Nórsku, kde hovoríme o poklese až o dve tretiny alebo viac. Publikácia tiež uvádza, že Slovensko (9%), Mexiko (18%) a hlavne Kórea (60%) sú svedkami nárastu v úmrtnosti na toto ochorenie.

Autor: ok

foto: Fotolia