Počtom lekárov sme na tom rovnako ako Francúzsko, Austrália či Fínsko

Arzt misst Patientin den BlutdruckNa Slovensku v roku 2011 na 1000 obyvateľov pripadalo 3,3 lekára, čo je rovnaký počet ako vo Francúzsku, Austrálii, Fínsku alebo v Izraeli. Priemer v rámci 34 členských krajín OECD je 3,2 lekára na 1000 obyvateľov. Najmenší podiel lekárov vykazuje Indonézia (0,2), India (0,7) a Južná Afrika (0,8).

V medicíne je viac žien než mužov

Ako vyplýva zo štatistík, ktoré nedávno zverejnila OECD vo svojej publikácii Health at a Glance, viac ako polovicu lekárov u nás tvorili ženy (56%). Rovnaký alebo väčší podiel žien v tomto povolaní mali už len tri hodnotené krajiny: Poľsko (56%), Slovinsko (59%) a Estónsko s až 74 %-ným podielom. Naopak, najnižšie zastúpenie žien – lekárok je v Japonsku (19%), Kórei (21%) a Luxembursku (30%).

Počtom sestier sme pod priemerom

Pod priemerom OECD (8,8) sme sa ocitli s počtom sestier. Na 1000 obyvateľov ich u nás pripadá 5,9. Najväčším počtom sestier na 1000 obyvateľov sa môžu pochváliť Švajčiari (16,6) a tiež Dánsko a Belgicko s 15,4 sestry na 1000 obyvateľov.

Často navštevujeme lekára

Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s najvyšším počtom návštev u lekára na osobu za rok. Kým priemer OECD sa pohybuje medzi 6-7 návštevami za rok, na Slovensku je to približne až 11-krát ročne. Takýto a vyšší počet návštev u lekára absolvujú už len Česi, Maďari, Japonci a najviac Kórejčania s viac ako 13 návštevami.

Autor: ok

Foto: Fotolia