Nové odporúčania farmafiriem pri podávaním niektorých liekov

Syringe And Pills. Clipping path included.O nových odporúčaniach k podávaniu antitrombotického lieku Efient u pacientov podstupujúcich perkutánny koronárny zákrok a tiež o upravených odporúčaniach pre skríning vírusu hepatitídy B (HBV) pred liečbou ofatumumabom informoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Efient

Farmaceutická firma upozorňuje na zvýšené riziko závažného krvácania u pacientov s nestabilnou angínou (NAP)/NSTEMI, ktorým sa pred diagnostickou koronárnou angiografiou podáva EFIENT. Preto ak sa u pacientov s NAP/NSTEMI vykoná koronárna angiografia do 48 hodín od prijatia, nasycovacia dávka lieku EFIENT sa má podať iba počas PCI, aby sa minimalizovalo riziko krvácania.

Ofatumumab

Výrobca lieku informuje o upravených odporúčaniach pre skríning vírusu hepatitídy B (HBV) pred liečbou ofatumumabom.

  • Po objavení sa prípadov infekcie a reaktivácie HBV u pacientov liečených anti-CD20 monoklonálnymi protilátkami sa teraz odporúča vykonať skríning HBV infekcie u všetkých pacientov pred začatím liečby ofatumumabom.
  • Pacienti s aktívnou/súčasnou infekciou hepatitídy B nemajú byť liečení ofatumumabom.
  • U pacientov s pozitívnou serológiou na hepatitídu B (ale nie aktívnym/súčasným ochorením) sa má konzultovať s odborníkom na choroby pečene kvôli monitorovaniu a nasadeniu antivírusovej liečby HBV.
  • U tých pacientov, u ktorých počas liečby ofatumumabom dôjde k reaktivácii HBV, treba liečbu ofatumumabom aj súbežnú chemoterapiu okamžite prerušiť a nasadiť primeranú liečbu.

Oba dokumenty v plnom znení a s ďalšími informáciami o bezpečnosti lieku prinášame so súhlasom ŠÚKL tu: DHPC_Efient_13_12_2013_final-SPC  DHPC_Arzerra_16_12_2013

Nájdete ich aj v časti Všeobecný lekár, v podčasti Farmakoterapia – upozornenia:

http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/farmakoterapia-upozornenia/odporucanie-k-podavaniu-antitrombotickeho-lieku-efient-u-pacientov-podstupujucich-perkutanny-koronarny-zakrok/

http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/farmakoterapia-upozornenia/upravene-odporucania-pre-skrining-virusu-hepatitidy-b-pred-liecbou-ofatumumabom/

Autor: ok

Foto: Fotolia