Poslanci navrhujú obmedziť prednostné vyšetrenia

ID-10043158Reguláciu prednostného vyšetrenia pacientov by mala zaviesť novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Navrhli ju poslanci Národnej rady SR Tibor Bastrnák, Béla Bugár a József Nagy (Most – Híd).

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, novela zákona reaguje na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti, podľa ktorého niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára. V rámci regulácie by mal mať lekár povinnosť nechať si samosprávnym krajom schváliť dobu na prednostné vyšetrenie, ktorá bude kontrolovateľná. Na druhej strane budú mať lekári povinnosť medzi dobami na prednostné vyšetrenia vyhradiť dve hodiny na riadnu ordináciu, aby aj pacienti nevyužívajúci prednostné vyšetrenie mohli byť v riadnom čase ošetrení. “Nezasahujeme do dĺžky prednostných vyšetrovacích hodín a naďalej ponechávame samosprávnym krajom, aby rozhodovali o výške doplatku za prednostné vyšetrenie,” uvádzajú poslanci. Novelu parlament 3. septembra posunul do druhého čítania.

Ilustračné foto: internet