Organizátori pozývajú na 2. česko-slovenský deň všeobecných lekárov

book and stethoscope isolated on white background

Po úspešnom premiérovom česko – slovenskom dni na WONCA WORLD 2013
 v Prahe sa 18.10.2014 uskutoční 2. česko – slovenský deň. Ide o spoločné podujatie v rámci XXXV. výročnej konferencie SSVPL vo Vysokých Tatrách organizujú ho spoločne Slovenskej spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) a Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně ( SVL ČLS JEP).

Českí kolegovia sú pre slovenských všeobecných lekárov už niekoľko rokov inšpiráciou a aj dôkazom, že
 v ambulancii všeobecného lekára sa dá robiť kvalitná a pre pacienta dostupná medicína. Možnosti v liečbe arteriálnej hypertenzie, diagnostike ischemickej choroby dolných končatín, dispenzarizácia diabetikov, výsledky v skríningu kolorektálneho karcinómu v Čechách a prvé úspechy v nových kompetenciách predoperačných vyšetrení, aktuálny stav skríningu kolorektálneho karcinómu, či výsledky pokračujúceho projektu SSVPL „Dni zdravého srdca 2014“ na Slovensku – to budú témy tohto ročníka. Nebudú chýbať ani informácie o situácii všeobecných lekárov u nás, v susednom Česku, ale aj podnety z Chorvátska.

Organizátori veria, že pripravený program bude pre všetkých inšpirujúci a vleje entuziazmus do ďalšej náročnej práce a diskusia prinesie aj nové témy pre ďalší spoločný ročník tohto podujatia.

Autor: Iveta Vaverková

Foto: fotolia.com