Pravidelné aeróbne cvičenie znižuje riziko vzniku demencie

Seniors jogging on a forest road

Cvičenie prospieva nielen telu, ale aj duši, to naši predkovia vedeli už dávno. Fakt, že prospieva aj zlepšeniu pamäti je novým poznatkom.
Podľa výsledkov výskumu zverejneného v časopise British Journal of Sports Medicine pravidelné telesné cvičenie zlepšuje kognitívne funkcie a znižuje riziko demencie u starších žien. Vedci skúmali vplyv rôznych typov telesného cvičenia u 86 žien, ktoré sa sťažovali na postupné zhoršovanie pamäti. Všetky ženy mali medzi 70 – 80 rokmi a žili osamele. Každá z nich dvakrát týždenne absolvovala hodinu svižnej chôdze alebo cvičenie so závažiami či tonické cvičenia. Experiment trval 6 mesiacov. Pred začatím programu 29 žien absolvovalo MRI mozgu a psychologické vyšetrenie na zistenie ich pamäťových schopností (pamäť, učenie). Po ukončení experimentu absolvovali tieto vyšetrenia opäť. Podľa výsledkov výskumu pravidelné aeróbne cvičenie malo vplyv na zlepšenie kognitívnych funkcií, čo korelovalo so zväčšením objemu hippokampu na MRI.Jeho objem sa zväčšil viac u žien, ktoré vykonávali aeróbne cvičenia v porovnaní s tými, ktoré sa venovali tonickým cvikom.
Na objem a funkcie hippokampu sa už dlhšie sústreďuje pozornosť vedcov, pretože práve táto časť mozgu je zodpovedná za schopnosť učiť sa či za verbálnu pamäť. Na druhej strane, je veľmi ovplyvniteľná vekom a citlivá na neurologické ataky. Vo svete je v priemere každé štyri sekundy diagnostikovaný nový prípad demencie, pričom sa predpokladá, že v roku 2050 bude na svete postihnutých týmto syndrómom viac ako 115 miliónov osôb.
Autor: poly
Foto: fotolia.com