Pripravujú sa zmeny v pracovnej zdravotnej službe

operator operating industrial printing press

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmeny pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. Zamestnávateľom plánuje zjednodušiť povinnosti, chce im tak znížiť finančné a administratívne zaťaženie.

Pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom po novom nebudú musieť zabezpečiť zamestnávatelia pre svojich zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie. Doteraz tomu tak bolo, upozornila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zdravotné riziko sa v tomto prípade bude na pracovisku posudzovať jednorazovo. Hodnotenie zdravotného rizika môže vypracovať lekár s určenou špecializáciou, verejný zdravotník alebo tím pracovnej zdravotnej služby. “V prípade, že na pracovisku dôjde k zmenám v pracovných rizikách, bude potrebné opätovné posúdenie odborne spôsobilou osobou,” vysvetlil navrhované zmeny minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Ak zmeny schváli vláda i parlament, mali by začať platiť v druhej polovici tohto roka.

Prvá kategória definuje, že s výkonom práce v danom prostredí nie je spojené riziko poškodenia zdravia zamestnanca. “Pri druhej kategórii vzhľadom na riziko nie je síce predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia,” vysvetlila hovorkyňa.

Navrhovanými zmenami sa ruší vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie. “Uvedené kategórie nemajú dostatočné odborné vzdelanie na vykonávanie identifikácie a posudzovania zdravotných rizík pri práci v súvislosti so zdravím, teda s prevenciou chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,” povedala Eliášová.

Zmeny sú súčasťou návrhu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Navrhovaná legislatíva práve vstupuje do medzirezortného pripomienkového konania.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com