Priveľa decibelov v slúchadlách ohrozuje sluch

Woman using smartphone to listen to musicPri dlhom a častom počúvaní hlasnej hudby priamo zo slúchadiel riskuje človek poškodenie sluchu. Zdravotné riziká vznikajú pri hlasitosti viac ako 80 dB. ,,Hranica zdravotného rizika závisí na intenzite hluku a čase, ako dlho je mu človek vystavený. V záujme nezvyšovania expozície, každý vzostup o 3 decibely musí byť kompenzovaný skrátením času počúvania na polovicu. Napríklad expozícia 80 decibelov počas jednej hodiny za deň je ekvivalentná 83 decibelom počas 30 minút za deň, alebo 86 decibelov počas 15 minút za deň za predpokladu, že tieto expozície hluku (zvuku) sa opakujú počas dlhého obdobia,“ hovorí MUDr. Eleonóra Fabiánová, hlavná odborníčka pre preventívne pracovné lekárstvo a toxikológiu, vedúca Oddelenia zdravotných rizík, chemických a biologických faktorov a genetickej toxikológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica.

Ženy považujú hluk za väčšie riziko, než muži

Ženy v porovnaní s mužmi vnímajú hlasnejšiu hudbu ako viac nebezpečnú. Preukázala to, podľa slov MUDr. Fabiánovej, jedna zo štúdií. U mladých ľudí, u ktorých hlasná hudba vyvolala dočasný tinitus, sa posudzuje hlasná hudba ako viac riziková na rozdiel od jedincov, ktorí tento problém nezaznamenali. Stanoviť bezpečný limit z hľadiska hlasitosti a dĺžky počúvania je veľmi ťažké, hlavne vzhľadom na veľa pôsobiacich faktorov. Okrem typu a kvality slúchadiel ide aj o interindividuálne rozdiely v citlivosti jedincov na hluk, čo je dané fyziológiou človeka, zmenami po prekonaných zápalových a iných ochoreniach, ďalšími spolupôsobiacimi napr. toxickými látkami a inými faktormi.

Štúdia: mladí môžu horšie počuť

„Podľa zahraničných štúdií bolo preukázané, že vkladacie slúchadlá do zvukovodu produkujú zvukový výkon, ktorý je o 7 – 9 decibelov väčší ako zo štandardných vonkajších slúchadiel. Nastavenie hlasitosti zvuku si vždy reguluje poslucháč. Úlohu zohráva aj hluk v okolitom prostredí, ktorý núti poslucháča zvyšovať intenzitu prehrávanej hudby. Rozsah hlasitosti volený poslucháčmi pri počúvaní hudby býva od 80 až po 115 decibelov a čas počúvania sa tiež líši od minút až po niekoľko hodín. Štúdia realizovaná v roku 1995 a uvádzaná v zahraničných publikáciách preukázala, že 5 percent testovaných mladých ľudí môže mať trvalú stratu sluchu o 20 decibelov po 5 rokoch používania osobných prehrávačov. Odporúča sa preto, aby bol obmedzený výkon osobných prehrávačov na 90 decibelov, čím by sa limitovalo riziko poškodenia sluchu“, uzatvára tému MUDr. Fabiánová.

Autor: ok

Foto: Fotolia