Bezdrôtový kardiostimulátor fascinuje lekárov i pacientov

02Pred rokom v pražskej Nemocnici Na Homolke vôbec po prvý raz na svete použili bezdrôtový kardiostimulátor, ktorý úplne zmenil zaužívané postupy v liečbe srdcových arytmií. Na rozdiel od doteraz používaných kardiostimulátorov z neho nevedú žiadne vodiče k elektródam, všetko je spojené do kompaktného valčeka veľkého ako tužková batéria, ktorá sa pomocou skrutkovitého mechanizmu implantuje priamo do svaloviny srdca. Dnes sa ukazuje, že predpoklady, s ktorými kardiológovia z Homolky otvárali tento program, boli správne. Na celom svete bolo od vlaňajšieho decembra implantovaných 52 takýchto kardiostimulátorov, z toho presne 30 v Nemocnici na Homolke.

Stimulačné prahy sú nižšie

Nová technológia sa nazýva LCP (z anglického Leadless Cardiac Pacemaker – bezdrôtový kardiostimulátor). ,,Všetkým našim pacientom systém funguje spoľahlivo a bez komplikácií,” hovorí primár Kardiologického oddelenia profesor MUDr. Petr Neužil, CSc. Naviac pribudol jeden neočakávaný pozitívny efekt. „Pri tejto liečbe sa sledujú tzv. stimulačné prahy, teda aké množstvo energie je už schopné spôsobiť zmrštenie srdcového svalu. Pri bežnom stimulátore po jeho zavedení tieto parametre najprv stúpajú. Potom prahy postupne klesajú, až sa ustália na hladine, ktorá je ale vždy vyššia, než to bolo pri implantácii prístroja. Nová technológia sa v tomto chová inak – úplne zrkadlovo. Po zavedení v tomto prípade stimulačné prahy klesajú a potom sa ustália na hodnote nižšej než pri implantácii,“ vysvetľuje profesor Neužil.

Unikátna výdrž batérie

Takéto správanie stimulačného systému má svoj praktický dopad na výdrž batérie. Tá je súčasťou implantátu a je zhruba 10-krát menšia než u bežných kardiostimulátorov. „Nový kardiostimulátor šetrí batériu nielen výhodnejšími stimulačnými prahmi, ale i inovatívnym spôsobom. Je pri ňom minimalizovaný únik energie pri komunikácii s prostredím, teda keď z neho potrebujeme získať informácie, ktoré automaticky uchováva,“ popisuje profesor Neužil. „Podľa toho, ako ukázali štúdie na zvieratách, sa predpokladalo, že životnosť systému bude okolo siedmich rokov. Teraz vidíme, že by to mohlo byť podstatne viac – pri 50 %-nej stimulácii 15 rokov, Pri 100 %-nej počítame s 10 až 12 rokmi, čo je unikátne,“ dodává prof. Neužil.

Školia zahraničných kardiológov

Do Prahy teraz prichádzajú zahraniční kardiológovia, aby sa s novým systémom zoznámili. V elektrofyziologickom laboratóriu, ktoré je spoločným pracoviskom 1. LF UK a Nemocnice Na Homolke, majú možnosť si implantáciu kardiostimulátora vyskúšať na animálnych modeloch, konkrétne na ovciach. Úroveň školenia i profesionalita laboratória na Fyziologickom ústave 1.LF UK je vysoko hodnotená ako školenými európskými kardiológmi, tak i firmou, ktorá školenie finančne podporuje. Za posledný mesiac sa vyškolilo celkove 20 špičkových kardiológov z celej Európy a v uplynulých dňoch tu takúto skúsenosť získali ďalší štyria talianski kardiológovia.

Úhrady poisťovňami – zatiaľ len jednotlivo

Nemenej zaujímavým faktom je, že sa objavujú aj možnosti úhrady takejto liečby z prostriedkov verejného poistenia. Zatiaľ síce poisťovne v Českej republike schvaľujú úhradu veľmi obmedzene a pri každom pacientovi musia lekári osobitne o úhradu prístroja požiadať, ale čo je podľa prof. Neužila veľmi pozitívne, táto technológia zaujíma nielen lekárov, ale na možnosť implantácie intrakardiálneho kardiostimulátora sa pýta stále viac pacientov.

Vyriešili výmenu bez otvorenej operácie

LCP stimulátor sa implantuje z vpichu v slabine cievnym systémom pomocou zavádzacieho katétra. Umiestni sa a upevní v hrote pravej komory srdca. Samotná implantácia trvá približne 15 minút. Robí sa pri vedomí pacienta a je prakticky nebolestivá. Používa sa len lokálna anestézia pre vpich v slabine. Až LCP doslúži, je možné ho pomocou katétra opäť vybrať a implantovať nový. „Bez toho, aby sme dokázali kardiostimulátor aj vybrať bez otvoreného kardiochirurgického výkonu, nebolo možné ho implantovať. To sa dlho nedarilo vyriešiť.“ A práve tu bol prínos tímu Nemocnice Na Homolke. „K celému projektu nás prizvali práve preto, že máme veľké skúsenosti s extrakciami elektród za najrôznejších, aj veľmi nepriaznivých podmienok. Vymysleli sme riešenie, ktoré umožňuje zúžený profil na konci systému zachytiť pomocou jedného z troch ôk na podobnom katétri, aký sa používa pri zavádzaní. Po zacvaknutí sa z katétra a stimulátora stáva jednoliate teleso s celkom hladkým rozhraním jednotlivých častí. Dalo by sa to prirovnať k princípu, akým sa napájajú moduly stanic vo vesmíre,“ popisuje prof. Neužil.

Kardiostimulačné centrum Nemocnice Na Homolke patrí medzi najväčšie centrá tohto druhu v Európe. Zaoberá sa liečbou arytmií už 22 rokov.

Autor: ok

Foto: archív Nemocnica Na Homolke