Prvá banskobystrická Lekárska izba SVLS je už budúci týždeň

svlsDňa 24.2.2018 sa bude konať prvá banskobystrická Lekárska izba SVLS. Lekári, ktorí absolvovali Akadémie medicínskeho vzdelávania na Táloch, vedia, že ide o obľúbenú moderovanú diskusiu. Žiadne formálne prezentácie, ale diskusia o otázkach, ktoré nás trápia a na ktoré hľadáme odpovede.
Lekárska izba SVLS je taká, akú si pamätáme z minulosti, viacerí z nemocníc. Miesto, kde sme sa s kolegami schuti zasmiali, neraz si zahundrali, podelili sa o úspechy aj prehry. Bolo to vždy naše útočisko. Náš malý svet, kde sme boli všetci na „jednej lodi“. Mali sme rovnaké starosti a spolu sme nachádzali riešenia. Všeobecný lekár je v ambulancii celé týždne, mesiace sám so svojou sestrou. Nemá lekársku izbu, kde by sa mohol pochváliť, spýtať sa, zdieľať svoje obavy. Lekárska izba SVLS nám na spoločné stretnutia dáva ideálny priestor. Je určená iba pre všeobecných lekárov. Budeme sa spoločne radiť a pomáhať si. Nie je o formálnych prednáškach alebo poúčaní. Podujatie je našim neformálnym diskusným fórom, kde sa budeme snažiť hľadať odpovede na čo najviac problémov so zameraním na  regionálne špecifiká. Pretože vieme, že každý región je iný. Žijeme v nich.

Prvá banskobystrická Lekárska izba sa uskutoční dňa 24.2.2018 od 14.00 do 17.00 hod. v miestnosti Tavo hotela Partizán na Táloch.

Hlavná téma:  eHealth/ezdravie a nová zdravotnícka legislatíva

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu podujatia je nevyhnutné sa vopred registrovať. Bez registrácie nebude umožnený vstup na podujatie. Nie je možné registrovať sa na mieste! 
Vstup bude umožnený len všeobecným lekárom.

Registrácia na banskobystrickú Lekársku izbu SVLS začína okamihom zverejnenia informácie a bude ukončená dňa 20.2.2018 o 18.00 hod.


Registrácia je možná iba na  svls.bbli@gmail.com – uveďte svoje meno, priezvisko, pracovisko, ID SLK.

Registrácia všeobecného lekára na podujatie bude potvrdená akceptačným mailom. Pri naplnení kapacity podujatia si organizátor vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

Pokiaľ bude kapacita parkoviska v areáli hotela Partizán naplnená, možno bezplatne parkovať  pred Tálskou baštou.

O Lekárskych izbách SVLS na www.svls.sk :
http://svls.sk/lekarska-izba-svls-miesto-kam-sa-chceme-vracat-lebo-je-nam-tu-dobre/
http://svls.sk/na-lekarskej-izbe-svls-boli-hlavnymi-temami-ezdravie-zmluvy-zdravotnymi-poistovnami/

 

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)