SVLS: Kontroverzná novela zákona je protiprávna a protiústavná

Recht Unrecht Prozess Justiz Justitia - Part 1Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) oficiálne oznamuje, že spracovala právnu analýzu týkajúcu sa novely zákona o prehliadkach mŕtvych schválenej Národnou radou SR (NR SR) dňa 6.2.2018.

Na jej základe konštatuje, že schválením tejto novely v NR SR došlo k diskriminácii, protiústavnosti a neodôvodnenému nerovnému zaobchádzaniu s vymedzenou skupinou občanov Slovenskej republiky (všeobecných lekárov).

„SVLS informuje, že sa formálne obrátila v mene všetkých všeobecných lekárov na Slovensku na prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku so žiadosťou, aby využil suspenzívne právo veta a nepodpísal novelu zákona o prehliadkach mŕtvych schválenú NR SR dňa 6.2.2018,“ povedala Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). „SVLS opakovane zdôrazňuje, že jediným riešením je neodkladná profesionalizácia prehliadok mŕtvych.  Do jej obstarania je povinnosťou štátu zabezpečiť tento výkon v plnom rozsahu. Je právne neakceptovateľné, aby bol neodôvodnene vynucovaný iba od jednej skupiny lekárov. Navyše neprofesionálov. Pokiaľ by bolo nevyhnutné ho za zákonom presne definovaných okolností zabezpečiť inými lekármi ako profesionálmi, musí byť medzi nich rozložený rovnomerne a bez diskriminácie. SVLS je plne pripravená obhajovať práva všeobecných lekárov konkrétnymi krokmi. Súčasne  upozorňuje, že podľa platnej legislatívy nie je možné vykonávať prehliadky mŕtvych počas ordinačných hodín všeobecných lekárov, ani počas lekárskej služby prvej pomoci. Preto je potrebné zastaviť „podnikavcov“ v tejto oblasti, ktorí by konali v rozpore so zákonom,“ uzavrela Palušková.

Novela zákona sa v prípade jej nepodpísania prezidentom Slovenskej republiky vráti na opätovné prerokovanie do Národnej rady SR. SVLS je následne pripravená vykonať ďalšie právne kroky na elimináciu diskriminácie všeobecných lekárov na Slovensku, zdôraznila Palušková.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: fotolia.com