Rekonštrukcia vo FNsP Žilina má byť vianočným darčekom

Minister zdravotníctva Viliam Čislák navštívil 13. októbra 2015 Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, kde sa oboznámil s priebehom rekonštrukčných prác interného oddelenia.

Podľa MZ SR privítal informáciu o tom, že súčasné vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline pristúpilo k rekonštrukcii a modernizácii tohto monobloku, pretože úzko súvisí so zabezpečením kvalitnej zdravotnej starostlivosti pacientom FNsP Žilina. Vláda SR v minulom roku schválila dotáciu vo výške 590- tisíc eur práve na riešenie havarijného stavu interného oddelenia.

„Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina je dnes stavebný ruch a verím, že v stanovenom termíne budú  pacienti konečne v nových, zmodernizovaných priestoroch, ktoré určite privítajú aj zdravotnícki pracovníci. Ak všetko pôjde podľa harmonogramu – bude to vlastne vianočný darček. V novom roku pacienti teda budú môcť absolvovať potrebnú diagnostiku a terapiu vo vynovených, hygienických priestoroch, ktoré sú adekvátne pre fakultnú nemocnicu“, zdôraznil minister Viliam Čislák.

Prvý víťaz verejnej súťaže odstúpil od realizácie rekonštrukčných prác ešte pred uzatvorením zmluvy. Rýchly a efektívny bol ďalší výber dodávateľa stavby, zatiaľ čo v klasickom verejnom obstarávaní sa nepodarilo vybrať dodávateľa ani za pol roka, v druhom prípade bol použitý postup zadávania zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska a táto metóda sa  ukázala ako efektívna. Kým u zrušeného uchádzača cena ponuky predstavovala 580 065, 56 eur, nový zhotoviteľ ju dokáže zrealizovať za 551 999,78 eur. Zmluva bola uzatvorená koncom septembra a dnes sa už realizujú stavebné práce (aktuálne ide o opravy balkónov a búracie práce v exteriéroch). „Dnes môžeme konštatovať, že vo FNsP Žilina sa rekonštruuje, rátame s opravou balkónov, zábradlí, výmenou okien, obnovou priestorov interného oddelenia, vrátane úprav vnútorných rozvodov i povrchov, ako aj s výmenou sanitárnych zariaďovacích predmetov. Práce majú byť ukončené do konca decembra 2015 a verím, že budú pokračovať v takom svižnom tempe, ako sa začali“, informoval riaditeľ FNsP Žilina MUDr. Ivan Mačuga.

 Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR