Respiračné ochorenia aj chrípka stagnujú, vyskytol sa však prípad SARI

Woman coughing and blowing her nose in autumn

Epidemiológovia RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja, nezaznamenali v 45. kalendárnom týždni 2015 v porovnaní s uplynulým týždňom minimálne zmeny vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO). V medziročnom porovnaní je však výskyt chrípke podobných ochorení vyšší o 27,4 percent, výskyt respiračných ochorení je nižší o 2,5 percenta CHPO o necelé jedno percento. Údaje o chorobnosti banskobystrickému RÚVZ poskytlo 58 percent lekárov pre deti a dorast a 48 percent všeobecných lekárov pre dospelých v tomto regióne.

Lekári v banskobystrickom regióne evidovali v tomto týždni v absolútnych číslach 4943 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1470 osôb na 100.000 obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 461 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 107 osôb na 100.000 obyvateľov. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Veľký Krtíš, (709), Lučenec ( 696), Brezno (614) a Banská Bystrica (487 prípadov). Najvyšší počet pacientov chorých na chrípku je v okresoch Veľký Krtíš,  Lučenec, Brezno a Žarnovica.

Odborní pracovníci RÚVZ Rimavská Sobota však hlásia za okres Rimavská Sobota ochorenie na SARI (ťažké akútne respiračné ochorenie). Ide o 53- ročného muža s klinickými príznakmi bolesti hrudníka, kašľom, vysokou teplotou a akútnou dychovou nedostatočnosťou. Najskôr ho hospitalizovali na Internom oddelení Všeobecnej nemocnice  v R. Sobote, ale pre zhoršujúci sa stav ho preložili na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny toho istého zdravotníckeho zariadenia. Nasadili má antibiotickú, antimikotickú aj antivirotickú liečbu a zapojili ho na umelú pľúcnu ventiláciu. Výsledky laboratórnych vyšetrení  vylúčili ako chrípku typu A aj B, tak aj chrípku A H1N1. Pacient nebol očkovaný.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com