Chirurgovia vlani zoperovali vyše 270.000 pacientov

Surgical Team Working In Operating Theatre

Chirurgovia vlani operovali na Slovensku 274.650 pacientov a ďalších 42.210 pacientov podstúpilo zákrok v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci. Rastúci trend v počte operačných výkonov jednodňovej starostlivosti sa potvrdil aj v minulom roku. “Až 204.540 osôb podstúpilo zákrok v útvaroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti, prevažne v odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia,” priblížil hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla.

Celkový počet operácií, 276.772, bol o niečo vyšší ako počet pacientov. V prípade detí a mladých ľudí do 18 rokov boli najčastejšími výkonmi operácie oka, ucha a nosa (30,7 %), operácie muskuloskeletárneho systému (28 %) a operácie tráviaceho systému (15 %), ukazujú dáta Národného centra zdravotníckych informácií. U dospelých pacientov prevládali operácie muskuloskeletárneho systému (26,5 %), operácie tráviaceho systému (17,9 %) a operácie ženských pohlavných orgánov (16,2 %).

“Ďalších 42.210 osôb podstúpilo operáciu v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci, z toho 38 percent bolo operovaných do šesť hodín od diagnostikovania stavu,” povedal Bubla. Najviac operovaných bolo po úraze (34.467 pacientov). Približne 90 percent z týchto zákrokov tvorili operácie končatín. Z celkového počtu neodkladne operovaných zomrelo 614 pacientov, najviac ich bolo pri operáciách náhlych brušných príhod a náhlych cievnych príhod.

Chirurgické ambulancie zaznamenali v roku 2014 vyše 2,6-milióna návštev pacientov. Najčastejšie išlo o chirurgické ošetrenia rán (333.134), odstránenie kožných a podkožných nádorov (123.068) a chirurgické výkony pre hnisavé ochorenia kože a podkožia (122.131).

V útvaroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti bolo vlani operovaných 204.540 pacientov. “Ich počet sa oproti roku 2013 zvýšil o 18 percent, oproti roku 2012 až o 28 percent,” poukázal Bubla. Deti a mladiství boli v rámci jednodňovej starostlivosti najčastejšie operovaní v odbore otorinolaryngológia (10.726). Dospelí podstúpili najviac výkonov v odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia (63.722 operovaných) a oftalmológia (54.114).

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com