Respiračné ochorenia mierne klesli, vyskytla sa epidémia salmonelózy

Arzt bei Hausbesuch. Untersucht krankes Kind.

V 46. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 55 percent lekárov pre deti a dorast a 45 lekárov prvého kontaktu pre dospelých možno konštatovať, že aj pri miernom poklese výskytu respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) možno stav považovať za stabilizovaný. Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, evidoval 4563 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1430 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. CHPO klesli v medzitýždňovom porovnaní približne o 7 percent – vyskytli sa v 317 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 99 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka je však výskych CHPO vyšší o vyše 40 percent. Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).

Vyskytla sa však epidémia salmonelózy, ktorú do systémi EPIS hlásil RÚVZ Banská Bystrica. Celkom ochorelo 8 ľudí z okresu Banská Bystrica, ktorí boli klientami  reštaurácie, podávajúcej stravu formou švédskych stolov. Prvý prípad ochorenia bol hlásený 9. 11 2015. Z 8  chorých ľudí troch hospitalizovali. Všetci chorí mali v anamnéze konzum stravy v uvedenom zariadení. Medzi jedlami dominoval majonézový zemiakový šalát a vyprážané mäso a syr. V rámci protiepidemických opatrení bola v reštaurácii nariadená celková sanitácia a boli odobraté vzorky polotovarov použitých pri príprave jedál. Zatiaľ u štyroch chorých bola potvrdená Salmonella enteritidis. Personál príznaky ochorenia neudáva. V epidemiologickom šetrení sa pokračuje. Celkovo bolo vydaných 180 jedál, z čoho epidemiológovia odhadujú 4,5 percent postihnutých z celkového počtu  ohrozených.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 673 prípadov, Lučenec (568), Veľký Krtíš (485)a Brezno (457 prípadov)  Len o niečo nižšia je chorobnosť na ARO v okresoch Žarovica, Revúca a Žiar nad Hronom. Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihli pacientov v okrese Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár a Banská Štiavnica. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac v absolútnych číslach postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva (1434 prípadov), o niečo nižšia chorobnosť je v skupine 6- až 14-ročných (1010 detí tejto vekovej skupiny) a 0- až 5-ročných detí. Naopak najnižšia chorobnosť na tieto typy ochorení je medzi seniormi. V porovnaní so 45. kalendárnym týždňom je približne rovnaký aj počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení – 2,7 percenta. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (54 prípadov), zápalmi stredného ucha (37) a v 31 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 4,4 percenta, sa vyskytlo vo vekovej skupine seniorov, 3,3 percenta komplikácií evidujú epidemiológovia aj medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.

Zdroj: regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com