Kurz neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Dunajskej Strede

Group doctors at reception in hospital.

Vzhľadom na potrebu pravidelného vzdelávania a obnove zručností v neodkladnej zdravotnej starostlivosti Primárny kontakt upozorňuje všeobecných lekárov a pediatrov na uskutočnenie KURZU NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, MODUL II,  ktorý sa bude konať dňa 5.12.2015 o 8.00 hod. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. (bývalý Perfects oproti hotelu Bonbon), Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda (Zrkadlová sála).

Kurz je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva, ktoré mu pridelilo 8 kreditov. Všetky potrebné informácie o nás získate na stránke www.vzdelavanie-zdravotnikov.sk

8 kreditov budú mať pridelené sestry aj lekári, ktorí sa kurzu zúčastnia.

MODUL II  je fokusovaný  na zastavenie srdca so zameraním na základnú a rozšírenú resuscitáciu, všetko v podmienkach ambulancie, kde je iba všeobecný lekár alebo pediater so svojou sestrou a k dispozícii má svoju protišokovú skrinku. Dôraz kladený na získanie praktických zručností, preto je dôležité sa pohodlne/neformálne obliecť. 

Kurz zahŕňa:

  • predpríprava – homelearning zaslanie elektronických materiálov na predštudovanie témy, aby sme na vlastnom kurze mohli viac času venovať praktickým zručnostiam
  • teoretické prednášky v rozsahu uvedenom v jednotlivých moduloch
  • nácvik praktických zručností na počítačom kontrolovaných figurínach s poskytnutím spätnej väzby o účinnosti intervencie
  • handouty v rozsahu uvedenom v jednotlivých moduloch
  • coffee-break (káva, čaj, minerálka, drobné pečivo)
  • obed vo forme bagety

Autor: poly

Foto: fotolia.com