Respiračných ochorení je viac, zatvorili viaceré školy a škôlky

diseaseNajvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku bola v 4. kalendárnom týždni v Nitrianskom kraji. Naopak, najnižšiu zaznamenali v Prešovskom kraji. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR celkove na ARO ochorelo 48 618 ľudí, čo je chorobnosť 1 546,8/100 000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 7,3%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 309,6/100 000.

Ochorenia hlásilo 64% lekárov pre deti a dorast a 55% všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Komplikácie a chrípka

Priebeh ochorení sprevádzali komplikácie u 1 207 osôb, čo je 2,5% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (703), pneumónie (269) a otitídy (235).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) lekári v 4. kalendárnom týždni nahlásili 5 246 ochorení (chorobnosť 166,9/100 000), čo je 10,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Aj v tomto prípade bola najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO u 0 – 5 ročných detí (475,9/100 000).

Vyskytol sa aj jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) u muža zo Žilinského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených jedenásť prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Ochorenia zatvárali školy

Vysoká chorobnosť bola dôvodom prerušenia výchovno-vzdelávacieho proces v 17 materských školách (šesť v Trnavskom kraji, päť v Košickom kraji, po dve v Nitrianskom a v Banskobystrickom kraji a po jednej v Trenčianskom a v Prešovskom kraji) a v piatich základných školách (štyri v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 4. kalendárnom týždni 2014 vyšetrili 21 nazopharyngeálnych výterov a 34 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách sa nepotvrdil vírus chrípky ani iný nechrípkový etiologický agens.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrili 657 vzoriek biologického materiálu (315 nazofaryngeálnych výterov a 342 dvojíc sér), z ktorých bol v piatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v desiatich prípadoch RS vírus, v desiatich prípadoch adenovírus a v jednom prípade potvrdený vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org www.ecdc.europa.eu.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: ok

Foto: Fotolia

Grafy: ÚVZ SR