Respiračných ochorení je viac, trápia najmä najmenších

Sick child being checked for feverO 7,2 percenta viac akútnych respiračných ochorení (ARO) zaznamenali epidemiológovia na území Slovenska počas 47. kalendárneho týždňa v porovnaní s týždňom predchádzajúcim. Celkove 45 107 ARO nahlásilo 60% lekárov pre deti a dorast a 54% všeobecných lekárov pre dospelých. Ako uvádza informácia Úradu verejného zdravotníctva SR, priebeh ochorení bol komplikovaný u 963 osôb, čo je 2,1% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (504), otitídy (302) a pneumónie (157).

Ako chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) nahlásili lekári 3 983 ochorení, čo je 8,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.

Počet chorých zatváral školy

Kvôli vysokému počtu chorých v 47. kalendárnom týždni prerušili výchovno-vzdelávací proces v 11 materských školách (päť v Košickom kraji, tri v Trnavskom, po jednej v Trenčianskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji) a v šiestich základných školách (tri v Trnavskom kraji, dve v Prešovskom kraji a jednu v Banskobystrickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 47. kalendárnom týždni vyšetrených 22 nasopharyngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér sa v dvoch prípadoch potvrdil respiračný syncyciálny vírus.

Potvrdený vírus chrípky A, RS vírus a adenovírus

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 276 vzoriek biologického materiálu (117 nazofaryngeálnych výterov a 159 dvojíc sér), z ktorých bol v štyroch prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v ôsmich prípadoch RS vírus a v siedmich prípadoch potvrdený adenovírus.

V sledovanom týždni bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) u ženy z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených sedem prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org www.ecdc.europa.eu.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 47. kalendárnom týždni 2013
tab

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v SR v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v SR v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v SR v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Zdroj: ÚVZ SR

Foto: Fotolia

Autor: PK