Robotické operácie robia bez čakacích listín, každoročne je ich viac

_untitled_ 267Zatiaľ jediný robotický prístroj da Vinci na Slovensku, ktorý má Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, má za tri roky na svojom konte 432 operácií, z toho 317 urologických, 93 gynekologických a šesť chirurgických. V roku 2013 sa počet vykonaných zákrokov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšil. V prvom roku roboticky asistovanej chirurgie (RACH) v Banskej Bystrici, v roku 2011 urobili 101 zákrokov, v roku 2012 to bolo 156 a vlani až 175. Počas všetkých troch rokov dominovali urologické a po nich gynekologické operácie. Kým pri urologických ide najmä o radikálne prostatektómie a NSS – parciálne resekcie obličky pre karcinóm a pyeloplastiky, gynekológovia operujú s asistenciou robota najmä malígne gynekologické ochorenia. V prípade chirurgov išlo doteraz o resekcie rekta pre nízko sediaci karcinóm.

Rýchlejšia rekonvalescencia, menej komplikácií

Vďaka robotike sa výrazným spôsobom zvýšila úroveň chirurgie na Slovensku. „Hlavnou výhodou roboticky asistovanej chirurgie je minimálny chirurgický prístup, vysoká presnosť operácie, krátka doba hospitalizácie a rýchla rekonvalescencia. Pacienti sa po robotickej operácii zotavujú podstatne lepšie ako po inom type operácie. Spojenie lepšieho komfortu pre pacientom s nízkym počtom komplikácií radí robotickú chirurgiu na popredné miesto.“ Uviedol pre Primárny kontakt MUDr. Vladimír Baláž, PhD., vedúci robotického centra a zároveň riaditeľ FNsP FDR v Banskej Bystrici.

Zazmluvnený výkon, bez čakacej listiny

Pacienti na roboticky asistovaný zákrok v Banskej Bystrici nečakajú, sú operovaní priebežne. ,,Na robotické zákroky máme vybudovanú vlastnú operačnú sálu. Denne je tu možné urobiť aj dve – tri operácie a ak je potrebné, aj viac,” doplnila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Robotické centrum má výkony zazmluvnené vo všetkých troch poisťovniach, pacient si za tento vysokošpecifický zákrok dopláca len 200 eur.

Na svete sa v medicíne využíva približne 2000 robotických systémov. Až 80% z nich využíva v urológii. Najčastejšie ide o radikálne prostatektómie, či nefrón šetriace operácie obličky. V gynekológii sú to najmä radikálne hysterektómie, ale aj benígne hysterektómie, v prípade chirurgických operácií ide najčastejšie o predné nízke resekcie čreva pri nádoroch rekta, či rektosigmy.

Počet a spektrum výkonov robotického centra v Banskej Bystrici v rokoch 2011 – 2013:

  • r. 2011 spolu 101 zákrokov: chirurgia 6, gynekológia 30, urológia 65
  • r. 2012 spolu 156 zákrokov: gynekológia 36, urológia 120
  • r. 2013 spolu 175 zákrokov: gynekológia 27, urológia 148

Eva Koperová

Foto: archív FNsP FDR – Juraj Slota